[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[ناخوانا] صفحه دفتر امتحانات ٢٠

آرش نام خانوادگی بهین آئین، دانش‌آموز دبستان نبوت، پایه دوم سال تحصیلی ۱۳۶۲- ۱۳۶۱

 

[این فرم رونوشت کارنامه پایه دوم دانش‌آموز آرش بهین آئین از دبستان نبوت است که بالاترین نمرات و معدل را برای سال تحصیلی ۱۳۶۲- ۱۳۶۱ در تمام مواد درسی نشان می‌دهد. یادداشت دستنویسی در گوشۀ بالای صفحه از مدیر مدرسه است.]

 

ملاحظات

۳ آبان ۱۳۶۲

بسمه تعالی

چون آرش بهین آئین نمی‌توانستند خود را با برنامه کلی هفتگی [ناخوانا] آموزشگاه منطبق نمایند بنا به اینکه عقیده پدر و مادر ایشان بهائی می‌باشند از حضور در کلاس معذور می‌باشیم.

مدیر آموزشگاه نبوت

 

اکبریان

[امضا]

[مهر رسمی]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]