[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[برگرفته از سایت:] جنبش راه سبز(جرس)

[تاریخ:] ۶ خرداد ١٣٩٣

 

عبدالحمید معصومی تهرانی به دادگاه ویژه روحانیت احضار شد.

جرس: عبدالحمید معصومی تهرانی طی احضاریه‌ای کتبی از سوی شعبه یک دادسرای ویژه روحانیت تهران، برای ١١ خرداد فراخوانده شد. در متن این احضاریه علت حضور، مشتکی عنه عنوان شده است.

بنا به اخبار رسیده به جرس: عبدالحمید معصومی تهرانی، فعال مدنی، نگارگر و روحانی، تا به حال سه بار توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شده و در آخرین دفعه مدت ۴ ماه را در زندان اوین گذرانده است که سه ماه آن در بند ٢۴٠ و یک ماه آن در بند ٢٠٩ زندان اوین بوده است.

وی در سال ٢٠٠۵ / ١٣٨۴ نسخه خطی از کتاب مزامیر داوود که به دو زبان فارسی و عبری خوشنویسی و تذهیب کرده بود را به منظور دلجویی و همدردی به بازماندگان قربانیان یازدهم سپتامبر اهداء کرد که این اثر هم اینک در کتابخانه کنگره آمریکا نگهداری می‌شود.

در آغاز سال ١٣٩٣ نیز او در اقدامی نمادین تذهیبی از نماد و قسمتی از آیه کتاب اقدس بهائیان را که در آن خوشنویسی کرده به بهائیان اهداء کرد. وی ضمن همدردی با بهائیان بخاطر اجحافاتی که بدلیل تعصبات مذهبی به آنان روا داشته شده در اطلاعیه‌ای که به همین منظور منتشر کرد. آورد: "این کمترین، مشفقانه و برادرانه مردم عزیز میهن خویش – با هر دین و مذهب و مسلکی - که سخنم بدو می‌رسد را به مهر و محبت، دوستی و شفقت، رحم و مروت، گذشت و رأفت. همدلی و همبستگی. یاری و حمایت؛ و ستایش جان و مال و آبروی یکدیگر فرا می‌خوانم. اینک که در آغاز بهار قرار داریم، پسندیده است تا در افکار خویش تفکر کنیم و زنگار از نگرش‌های کلیشه‌ای خود نسبت به یکدیگر بشوییم و دست محبت و یاری به سوی انسانیت یکدیگر پیش آریم و از نعمت همبستگی و همزیستی بر خیر و برکت و روحیه بخش زندگی در قالب تفکر شهروند – زیست بهره‌هایی جاویدان به خود و آیندگان برسانیم، و دست رد بر سینه صاحبان زر و زور و تزویر که می‌خواهند به شکلهای گوناگون دشمن یکدیگر باشیم و به جان، مال و آبروی همدیگر تعدی نماییم بزنیم."

[آرم]

دادسرای ویژه روحانیت

بسمه تعالی

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

«احضاریه»

شماره پرونده: ٩٢١١٢٠۶٧٠

تاریخ: ٣٠ خرداد ١٣٩٣

پیوست: ندارد

مشخصات احضار شونده:

١-نام: حمید         ٢- نام خانوادگی: معصومی

٣- نام پدر: حسین  ۴- شغل: -----     ۵- کدملی: -----

۶- نشانی: [حذف شده]

تاریخ حضور: یکشنبه ١١ خرداد ٩٣             ساعت: ٩ صبح                محل حضور: شعبه اول دادسرای ویژه روحانیت تهران (آدرس دادسرای تهران خیابان ولیعصر، سه راه زعفرانیه، خیابان مقدس اردبیلی، جنب فرمانداری پ ٩)

علت حضور :

به عنوان مشتکی عنه در وقت مقرر حاضر شوید.

(اگر احضار شونده بدون عذر موجه در وقت مقرر حاضر نشود، برگ جلب صادر خواهد شد)

امضا و سمت مقام قضایی دادیار شعبه اول - [امضاء] – ٣٠ اردیبهشت ١٣٩٣

محل امضاء یا اثر انگشت گیرنده احضاریه:

نام:  -----نام خانوادگی: ----- نسبت با احضار شونده: ----- تاریخ و امضاء: -----

محل گواهی مأمور ابلاغ

به تاریخ: چهارم خرداد سال نود و سه به آدرس مذکور مراجعه شد برگ: اول برابر ماده ۶٨ ق.آ.د .م – تحویل و الصاق گردید مأمور ابلاغ: [امضاء] و [مُهر] مأمور اجرا کد: ١١۶۶

نام و نام خانوادگی مأمور ابلاغ:

امضاء و کد مأمور ابلاغ:

همراه داشتن کارت شناسایی معتبر هنگام حضور الزامی است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]