[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم محفل روحانی ملّی بهایان ایران]

 

نمرهٴ: ۱۱۰۰۰

تاریخ: ۱۰ شهرالبهاء ۱۰۴، مطابق نهم فروردین ماه ۱۳۲۶

 

مقام محترم ریاست کلّ شهربانی

البتّه آن مقام محترم از سوابق تجاوزات جمعی از اهالی جهرم نسبت به بهائیان آن سامان در گذشتهٴ ایّام به خوبی مستحضرند. زیرا در این خصوص عرایض متعدّده به آن ادارۀ محترمه معروض گردیده و دستورهایی نیز صادر شده است. اخیراً یعنی اوایل اسفند ماه سنهٴ ماضیه شخصی از بهائیان به نام ملّا مصطفیٰ مجذوب فوت می‌نماید. ساعت چهار از شب گذشته، جنازهٴ او را مدفون می‌سازند. جمعی از متعصّبین بلافاصله جسد آن مرحوم را از قبر بیرون آورده به دور می‌افکنند. رییس شهربانی پس از اطّلاع، در محلّ واقعه، حاضر و جسد ملّا مصطفیٰ را از[در] خندقی که سابقاً مقتل چند نفر از بهائیان بوده، مدفون می‌نماید. باز مردم اجتماع کرده و جسد را بیرون می‌آورند که آتش بزنند. دوباره از طرف ارتش و شهربانی جلوگیری شده و در محلّی دیگر جنازه را مدفون می‌سازند و مأمورین شهربانی به پاسداری مشغول می‌گردند. هر چند شهربانی محلّ برای جلوگیری از عمل وحشیانهٴ جمعی از متعصّبین اقدام لازم به عمل آورده و این مراقبت موجب سپاسگذاری و ممنونیّت است، ولکن مادام که مرتکبین و متجاسرین به جزای اعمال ناشایسته خود نرسند و تنبیه و تأدیب نشوند، البتّه دست از این حرکات برنداشته و همان‌طور که در گذشته و حال مزاحم جمعی بی‌گناه گردیده و بر زنده و مرده آنها ابقا ننموده‌اند، در استقبال نیز بیش از پیش به شرارت و جسارت خود ادامت خواهند داد. لهذا از آن مقام محترم مستدعی است اوامر صریحهٴ اکیده به شهربانی محلّ برای مجازات مرتکبین صادر فرمایند تا در آینده نفوس بی‌باک و متعدّی جسارت به اخلال انتظامات ننمایند و موجبات مزاحمت و اذیّت جمعی از رعایای صدیق و آرام این مملکت را که به کسی کاری ندارند و به نهایت صداقت به انجام وظایف مدنی و اجتماعی خود مشغولند، فراهم نسازند؛ زیرا در غیر این صورت ممکن است حوادثی ناگوارتر از آن چه واقع شده، رخ دهد. به نهایت احترام.

 

منشی محفل روحانی ملّی بهائیان ایران، علی‌اکبر فروتن؛ [امضاء: علی‌اکبر فروتن]

[مهر: محفل روحانی ملّی بهائیان ایران، سنه ۹۱]

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]