[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[ آرم]

وزارت کشور

ادارۀ سیاسی

تاریخ: ۱۶ دی ۱۳۲۵

شمارۀ: ۱۲۹۰۷- س- ۶۴۵۳ - م

پیوست:------

 

محرمانه

 

جناب اشرف آقای نخست وزیر

معطوفاً به مرقومهٴ شمارۀ ۲- ۷۸۱۸ – ۱۷ مهر ۱۳۲۵ راجع به دادخواست عدّه‌ای از اهالی بندرگز در شکایت از رفتار بهائیان مقیم آن‌جا، معروض می‌دارد که مراتب برای رسیدگی به استانداری دوّم ارجاع و گزارش واصله حاکی است که اصولاً شکایات مسلمانان از بهائیان به واسطهٴ اشتراک گورستان و حمّام بوده که در کمیسیونی که برای حلّ اختلاف تشکیل گردیده، مقرّر شده بهائیان گورستان خود را از قبرستان مسلمین تجزیه نموده و از رفتن به حمّام عمومی احتراز نمایند و بهائیان نیز ملزم گردیده‌اند که از همین قرار رفتار نمایند. لذا عین عرض‌حال مزبور به ضمیمه اعاده و تقدیم می‌گردد.

کفیل وزارت کشور، [ امضاء: فریدونی]

 

[حاشیهٴ ۱:] عرض‌حال ضمیمه نیست، ملاحظه و اگر آن‌چه ذکر شده، انجام گردیده است، بایگانی شود.

[حاشیهٴ ۲:] سابقه، ۱۶- ۱۰.

[حاشیهٴ ۳:] شمارۀ ۴۲۰۱۲ – ۱۶- ۱۰.

[حاشیهٴ ۴:] بایگانی.

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]