[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

با کمال احترام باستحضار میرساند قلوب بهائیان جهان و بهائیان کرمان از حمله و هجوم و تخریب بیت مبارک حضرت اعلی که یکی از مقدس‌ترین اماکن جامعه جهانی بهائی در ایران میباشد شدیداً متأثر، چشم‌ها گریان و قلوب سوزان است. این جامعه چنین واقعه تأسف باری را در دوره حکومتی که برنامه خود را بر اساس عدالت دیانت مقدس اسلام اعلان کرده است بسیار حیرت‌انگیز و تأسف‌‌بار میداند علی‌الخصوص که این ستم بر جامعه‌ای وارد آمده است که خادم کشور مقدس ایران و مصدق دیانت مقدس اسلام و خواهان ترویج عدالت اجتماعی برای تمام افراد انسان است تقاضای این جامعه اینست که برای اجرای عدالت خداوندی و رفع نگرانی از بهائیان عالم که بیش از نود و ششهزار نقطه از نقاط جهان ساکنند دستور جلوگیری از ادامه تخریب این مکان مورد احترام و تحویل آن به جامعه بهائی و رسیدگی و تعقیب مسببین و عاملین این واقعه هرچه سریع‌تر صادر فرمائید.

محفل روحانی بهائیان کرمان

رئیس محفل – دکتر علی نوری نژاد

[امضا]

منشی محفل – ضیاء عارفی

[امضا]

 

[یادداشت دستنویسی در پایین صفحه]

برای [ناخوانا] ارتباط و محفظه- ق

۲۴ شهریور ۱۳۵۸

۱۶ آذر ۱۳۵۸

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]