[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

۲۰ دی ۵۹

شورای محترم عالی قضائی کشور جمهوری اسلامی ایران

چون دادرسی دوستان مظلوم ما در دادگاه انقلاب اسلامی همدان شروع شده و احتمال تحریکاتی علیه متهمین میرود. لهذا جامعه بهائیان ایران مؤکداً از آنمقام معظم و قضات عالیمقام که حافظ موازین شرع انور و قوانیناند با توجه به آیه مبارکه قرآنیه که میفرمایند. قوله تعالی " یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شهداءلله و لو علی انفسکم" رجا دارد. مقرر فرمایند که در دادرسی رعایت موازین قسط الهی گردد و از اعمال تعصبات و اغراض محرکین جلوگیری شود تا نتیجه دادرسی این مظلومان همانند آنچه در تبریز و یزد اتفاق افتاد نشود و به عظمت موازین قسط اسلامی و منزلت کشور عزیز ایران در نظر جهانیان لطمه معنوی وارد نشود.

اعدلوا هو اقرب للتقوی

جامعه بهائیان ایران

[امضا]

 

آدرس فرستنده: [حذف شده]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]