حشمت الله روحانی

متولد ١٣١٠ در نجف آباد، اصفهان

در تاریخ ٣٠ مرداد ۱۳۵۹در تهران ربوده شد

 

حشمت الله روحانی در یک خانوادۀ بهایی متولد شد. بعد از تکمیل دبستان و دبیرستان، تحصیلات پزشکی خود را در دانشگاه تهران به پایان رساند. سال‌ها به عنوان مدیر پزشکی در سازمان‌های مختلف دولتی در شهرهای کرج، ری و تهران خدمت کرد. در شهرهای کاشان و کرج به عنوان عضو محافل روحانی محلی[۱] انتخاب شد، سپس به عضویت هیئت معاونت[۲] در آمد و تا ساعتی که ربوده شد مشغول به فعالیت بود.

در روز ٣٠ مرداد ۱۳۵۹ جلسۀ مشترک محفل روحانی ملی[۳] با او و یکی دیگر از اعضای هیئت معاونت، یوسف عباسیان برای مشورت درباره وضع بهائیان زندانی شدۀ یزد و همدان تشکیل شد. در حدود ساعت ۴ بعدازظهر عده‌ای پاسدار به جلسه حمله کردند. اعضای محفل روحانی ملی - هوشنگ محمودی، عبدالحسین تسلیمی، ابراهیم رحمانی، حسین نجی، منوهر قائم مقامی، عطاءالله مقربی، یوسف قدیمی، کامبیز صادق زاده، بهیه نادری، به همراه او و یوسف عباسیان میلانی را با خود بردند. بعد از آن دیگر هیچ نشانی از آنان به دست نیامد.

 

(این معرفی کوتاه بر مبنای اطلاعاتی که در دسترس ما بوده تهیه شده است. اگر به نکته‌ای برخوردید که دقیق نیست و یا اطلاع مهمی ناگفته مانده است، لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید.)

 

 

 

[۱] محفل روحانی محلی: هیئتی متشکل از نه نفر که سالانه با رأی بهائیان بزرگسال در هر شهر یا روستا انتخاب می‌شود و مسئول رسیدگی به امور جاری جامعه بهائی در آن محل است.

[۲] هیئت معاونت: افرادی که با تصمیم هیئت مشاورین قاره‌ای برای دوره‌ای پنج‌ساله انتصاب می‌شوند و در حیطه فعالیتشان که معمولاً شامل نواحی کوچک‌تر در یک کشور است، به تشویق افراد و تحکیم جوامع بهائی می‌کوشند.  معاونین در ارتباط با محافل روحانی محلی نقش مشورتی دارند.

٣ محفل روحانی ملی: هیئتی متشکل از نه نفر که سالانه با رأی بهائیان بزرگسال در هر کشور انتخاب می‌شود و مسئول رسیدگی به امور جاری جامعه بهائی در آن کشور است.