[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

پروین گنابادی

نمایندهٴ مجلس

تاریخ: ۲۴ شهریور ۱۳۲۳

 

جناب آقای نخست وزیر

خاطر آن جناب مستحضر است که دست‌های مرموزی برای برهم زدن آرامش در بیشتر نقاط کشور به فعّالیّت آغاز کرده‌اند و به عقیدهٴ اغلب مطّلعین، حوادث اصفهان، آذربایجان، سمنان، شاهرود، دامغان و غیره را یک طرح ایجاد کرده است.

خوشبختانه در خراسان تا کنون هنوز چنین حوادثی رخ نداده و اگر هم در بعضی شهرستان‌ها از قبیل: گناباد و فردوس و قوچان، مفسده‌جویان به اقداماتی دست زده‌اند، پیش از موفّقیّت از آنان جلوگیری شده است. ولی به طوری که از خراسان اطّلاعات دقیقی به این جانب رسیده، عناصر مغرض زمینهٴ بلوای بزرگی را فراهم می‌سازند. در شهر مشهد ۵۰۰ هیأت تشکیل داده‌اند به اسامی مختلف از قبیل ابوالفضلی، علی‌اکبری، قاسمی، حسینی، حسنی و چون اسامی ائمّه تمام شده، به نام‌های هانی بن عروه و مسلم بن عقیل و غیره متوسّل شده‌اند. این هیأت‌ها دارای تشکیلات منظّم و بیرق‌ها و علائم مخصوص است و از طرف منابع مرتجعانه‌ای اغلب شب‌ها به آنها چای و اطعام داده می‌شود و به سینه‌زنی همه شب مشغولند. چنان‌چه از هم اکنون با تدابیر نیکی از مسبّبین این‌گونه زمینه‌های اغتشاش‌طلبی جلوگیری نشود، بی‌شبهه در آینده بلوای بزرگی که منجر به خون‌ریزی‌های بی‌حساب خواهد شد، در خراسان برپا خواهند ساخت. اخیراً اوراقی در میان اهالی منتشر می‌کنند و مردم را به ابراز نفرت از دشمنان دین تحریک می‌کنند که یک برگ به ضمیمه تقدیم می‌شود. بنا به اطّلاعات دقیق، مؤسّس قسمت عمدهٴ این اقدامات حاج میرزا احمد نام، یکی از روحانیّون مشهد است. این جانب از لحاظ وظیفهٴ ملّی، حقایق را به دولت تذکّر دادم و منتظرم به نام حیثیّت ایران و میهن عزیز در انظار دیگران هر چه زودتر اقدامات لازم بشود.

 

[حاشیه:] به وزارت کشور بنویسید. ۲۶ شهریور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]