[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت کشور

فرماندار اصفهان

شمارۀ: ۱۶۹۲

تاریخ: ۴ خرداد ۱۳۲۳

رونوشت دستور تلگرافی استانداری صادره به فرمانداری شهرضا

 

شهرضا، فرمانداری

موضوع اجتماع در منزل مهدوی سردفتر اسناد رسمی را راپورت، به عموم اعلام نمایید که کوچک‌ترین حرکت برخلاف نظم و آسایش، مستوجب تنبیه و مجازات شدید خواهد شد و هر کس برخلاف امنیّت عمومی رفتار و مردم را تحریک به اغتشاش نماید، بدون ملاحظه توقیف کنید. به لشکر و شهربانی نیز دستور مؤکّد صادر شده است. ۱۶۹۲، ۴ خرداد ۱۳۲۳

افشار

رونوشت تلگراف بالا به ادارۀ شهربانی اصفهان ارسال می‌شود که دستور فوری به شهربانی شهرضا صادر فرمایند.

استاندار استان دهم

برابر اصل است [امضاء] ۶ خرداد ۱۳۲۳

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]