[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[برگرفته از سایت:] خبرگزاری هرانا

[تاریخ:] ١٨ آبان ١٣٨٩

 

هرانا؛ اخراج یک دانش آموز بهایی از دبیرستانی در شهر ساری

خبرگزاری هرانا – سحر ثابتیان دانش آموز بهایی به دلیل اعتقاد به آئین بهایی از دبیرستان اخراج شد.

بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، یک دانش آموز بهایی  به نام ”سحر ثابتیان” که در حال تحصیل در دبیرستان الزهراء شهرستان ساری بوده است بیش از یک هفته است از روز یک شنبه ۹ آبان ماه از دبیرستان مذکور اخراج و از تحصیل محروم شده است. گفتنی است، دلیل اخراج نامبرده، پاسخ به اهانت های دبیر دینی به عقاید و باورهای مذهبی اش ذکر شده است .

پدر این دانش آموز در نامه ای به ریاست کل آموزش و پروش استان مازنداران نسبت به اخراج فرزندش اعتراض کرده و حق تحصیل وی را مغایر با حقوق شهروندی دانسته است.

وی در این نامه می گوید: ”روز شنبه مورخ ۸ آبان ۸۹ ساعت درس “دینی و زندگی” معلم مربوطه نسبت به دین و عقاید مذهبی دخترم بی حرمتی کردند، دخترم با اجازه معلم و در نهایت ادب و احترام، فقط پاسخگوی سوالت ایشان بوده و هیچ عمل خلاف قوانین مدرسه، انجام نداده اند. فردا همان روز یعنی یک شنبه از سر جلسه امتحان درس “آمار” ایشان را به دفتر مدرسه احضار نمودند، و طی یک تماس تلفنی با خانواده اضهار داشتند: “بیائید دخترتان را با پرونده ببرید. ایشان از مدرسه اخراجند

متن کامل نامه خانواده این دانش آموز به ریاست کل آموزش و پروش استان مازندران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]