[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[برگرفته از سایت:] مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران (هرا)

[تاریخ:] ۸ خرداد ۱۳۸۵

 

به نام آزادی

سرکوب و فشار بر روی اقلیتهای مذهبی را محکوم میکنیم

طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر همگان از حقوق یکسان برابرند و احدی به زعم اقلیت بودن نباید مورد ظلم و ستم قرار گیرد، متاسفانه تبعیض لحاظ شده نسبت به اقلیتهای مذهبی در ایران سیر صعودی داشته و اعتقاد به مذهبی متفاوت از مذهب رسمی ایران محور سرکوب قرار گرفته است، زندانهای ایران شاهد زندانیانی بوده و هست که به جرم تبلیغ مذهب دستگیر و مورد ستم قرار گرفته اند، کشیش حمید پورمند از نمونه های آشکار این نقض بزرگ حقوق بشر است. تداوم و تشدید این روند را میتوان در سرکوب دراویش قم که به ضرب و شتم، دستگیری و زندانی شدن تعداد کثیری از این عزیزان از سوی حاکمیت ملاحظه نمود و اکنون دستگیری تعداد کثیری از هموطنان بهایی را شاهد هستیم که بدون توضیح، تفهیم اتهام و رعایت میثاق های بین المللی دستگیر و هم اکنون نیز در بازداشت به سر میبرند.

فعالان حقوق بشر در ایران ضمن ابراز نگرانی شدید از روند سرکوب و فشار بر روی اقلیتهای مذهبی در ایران خواهان رعایت و اجرای اصول قانونی و میثاق های بین المللی در این رابطه میباشد و آزادی فوری و بی قید و شرط آقای حمید پورمند و سایر بازداشت شد گان عقیدتی اقلیتهای مذهبی را خواستار است. دست تمام کسانی که در این راه با ما همگام هستند را میفشاریم.

 فعالان حقوق بشر در ایران

Human Rights Activists in Iran

[email protected]

http:‎//hra-iran.blogfa.com/‎

Tel:‎ +989329224904

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]