[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت کشور

فرمانداری یزد

تاریخ: ۱۲ آبان ۱۳۲۷

شمارۀ: ۲۶

خیلی محرمانه

 

جناب آقای نخست وزیر و وزیر کشور

طبق گزارش شمارۀ ۱۷۹ – ۱۰ آبان ۱۳۲۷ ادارۀ شهربانی یزد، در شب ۹ آبان ۱۳۲۷ درب حظیرة‌القدس بهائی‌ها را آتش زده‌اند و بدیهی است با اظهاراتی که همه روزه آقای خالصی‌زاده بالای منبر نموده، فرمانداری انتظار اتّفاقات سوء بیشتری را داشته و دارد و مخصوصاً در این موقع که ایّام محرّم نزدیک و به واسطهٴ اجتماع در مجالس عزاداری باید برای هر گونه انقلاب و اغتشاشی منتظر بود و فرمانداری از لحاظ مسؤولیّتی که داشت مراتب را گزارش تا چه اقدامی از طرف مرکز به عمل آید.

فرماندار یزد، لسان‌سپهر [امضاء]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]