[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت کشور

استانداری استان دهم

شمارۀ: ۸۸۳۷- ج

تاریخ: ۱۱ آبان ۱۳۳۰

به جای رونوشت است

 

فرماندهی هنگ ژاندارمری اصفهان

گزارش؛ محترماً پیرو گزارش ۸۶۱۲- ج – ۲ آبان ۱۳۳۰ معروض می‌دارد: به طوری‌که گروهان شهر بابک ذیل شمارۀ ۶۰۸۴ – ۷ آبان ۱۳۳۰ گزارش می‌دهد در اوّل عاشورا علی مهیّجی اردکانی به مروست وارد، به عنوان روضه‌خوانی و تبلیغ دین اسلام مردم را بر علیه بهائی‌های آن‌جا تحریک نموده، در نتیجه هدایت‌الله روحانی به پاسگاه ژاندارمری مروست دادخواستی تسلیم داشته مبنی بر این‌که شبانه به درب منزل وی رفته و سنگ به منزل او انداخته و نسبت به مشارٌالیه فحّاشی کرده‌اند که یک نفر از آنان به نام احمد، فرزند علی، ساکن مروست سردستهٴ آنان را شناخته؛ ضمناً ربابه نامه، فرزند حاجی محمّدعلی، عیال ابوالقاسم فلاحتی دادخواهی نموده عدّه[ای] به سردستگی احمد قصّاب و حسین برّه‌کش و میرزا قصّاب و استاد علی قصّاب و اکبر قصّاب، لیلهٴ ۱۷ آبان ۱۳۳۰به درب منزلش ریخته و بنای هتّاکی به او گذارده و حتّیٰ درب منزل وی را شکسته‌اند و نیز حبیب رحمانی ساکن مروست شکایتی تسلیم داشته که عدّه[ای] شبانه به در منزلش رفته، در را آتش زده‌اند و نام‌برده از ترس از منزل خارج نشده که آنها را بشناسد و سرگرد شیبانی فرمانده گروهان شهر بابک که برای پرداخت حقوق شهریور ۱۳۳۰ به مروست رفته، مشاهده نموده شیخ علی مزبور ظاهراً به نام تبلیغ مذهب اسلام به مروست آمده، در باطن امر به منظور استفادهٴ مادّی به آن نقاط رفته و مردم را به تحریک و شورش علیه بهائی‌های محلّ وادار نموده و در بالای منبر مردم را تحریک کرده که در نتیجه منجرّ به آتش زدن خانهٴ بهائی‌ها شده، شبانه سنگ به منزل آنان پرتاب کرده‌اند و تولید اختلال نظم را فراهم ساخته. افسر موصوف، مبلّغ نام‌برده را احضار و مشارٌالیه را به تذکّرات لازمه گوشزد، به صورت ظاهر از عمل خود نادم، لٰکن بعداً عملیّات خود را به شدّت تعقیب نموده که استوار حسینی فرماندهٴ دستهٴ هرات را جهت حفظ انتظام به مروست اعزام داشته و شیخ علی مهیّجی را نیز به طرف یزد فرستاده است. علیٰ‌هذا پروندهٴ عمل طیّ شمارۀ ۸۸۲۶ – ۱۱ آبان ۱۳۳۰ برای اقدام قانونی به دادسرای یزد احاله و طیّ شمارۀ ۸۸۲۶ – ۱۱ آبان ۱۳۳۰ به فرمانداری یزد اعلام و تقاضا شد [به] وسیلهٴ مقتضی به مبلّغین مزبور تذکّرات لازم صادر که با در نظر گرفتن موقعیّت و وضع کنونی کشور، حفظ نظم و آرامش محلّ را در نظر گرفته و [از] تبلیغات که تولید اختلال در انتظام محلّ را می‌نماید، خودداری نمایند.

از طرف فرماندهٴ گردان ژاندارمری یزد، امضاء

رونوشت برابر با رونوشت است، [امضاء]، [مهر: اصفهان، دفتر استانداری استان دهم]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]