[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت کشور

ژاندارمری کلّ کشور

 

[تاریخ:] ۲۸ مهر ۱۳۳۱

[شمارۀ:] ۲۷۱۵۵ / ج ۱

 

وزارت کشور

محترماً پیرو شمارۀ ۲۶۲۵۰ / ج ۱ – ۱۷ مهر ۱۳۳۱ معروض می‌دارد: طبق گزارش بعدی و تحقیقات هنگ ژاندارمری کرمان موضوع سوزانیدن اجساد و اموات بهائیان صحّت نداشته و از طرف ژاندارمری اقدام لازم نسبت به دستگیری هشت نفر متّهمین واقعه، معمول و مشارٌالیهم دستگیر و تحویل دادگاه شده‌اند. فقط قسمتی از آجرهای روی قبرها را کنده‌اند. به هر حال دستور اکید به منظور حفظ امنیّت و جلوگیری از تظاهرات بعدی به گروهان رفسنجان داده شده است.

فرماندهٴ ژاندارمری کلّ کشور، سرتیپ علوی مقدّم، [امضاء]

 

[دستنوشته ۱:] پس از (ثبت؟) سابقه به ادارۀ مربوطه انتظامات ارسال شود. ۲۸ مهر [۱۳۳۱]

[دستنوشته ۲:] سابقه ضمیمه شود، [امضاء]، ۱ آبان ۱۳۳۱.

[مهر: ثبت دفتر محرمانهٴ وزارت کشور، شمارۀ: ۱۰۱۴۱، تاریخ: ۳۰ مهر ۱۳۳۱].

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]