[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] جمهوری اسلامی

[تاریخ:] دوشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۶۵- ۲۵ شعبان ۱۴۰۶

[شماره:] ۲۰۰۹

[صفحه:] ۷

 

با تصویب مجلس شورای اسلامی

مجلس مسئولیت‌های ریاست جمهوری در اجرای قانون اساسی را مشخص کرد

بخش خبری: مجلس شورای اسلامی صبح دیروز به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی تشکیل جلسه علنی داد...

سخنان نماینده تهران:

آقای ابراهیم اسرافیلیان نماینده مردم تهران سخنران بعدی بود که سخنان خود را به پاسخگوئی علیه ادعاهای محافل غربی و استعماری مبنی بر نقض حقوق بشر در ایران اختصاص داد و با اشاره به گزارش نمایندگان پارلمان انگلیس در مورد بدرفتاری جمهوری اسلامی ایران با بهائیان از مدعیان طرفداری از حقوق بشر سؤال کرد: چطور می‌شود که در برابر اعدام سیاه‌پوستان در لندن بیرمنگام و بریستول که تنها به جرم رنگین‌پوست بودن کشته می‌شوند بی‌تفاوت هستید؟

ناطق با تأکید بر اینکه این افراد تنها به فکر تأمین مطامع استعماری هستند به حادثه آتش زدن یک زن حامله پاکستانی در انگلستان اشاره کرد و گفت: چطور خبرنگاران این چیزها را نمی‌بینند و آقایان هوادار حقوق بشر آن موقع کجا بودند؟

نماینده مردم تهران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به یاوه‌گوئی‌های سران فرقه ضاله بهائی و انتشار کتابی از این فرقه در لندن عضویت چند صهیونیست معروف در بیت‌العدل بهائیان و ارتباط آشکار سران بهائی با دولت انگلیس را مورد اشاره قرار داد و در نتیجه‌گیری این قسمت از سخنانش اظهار داشت: بهائیان ساخته و پرداخته انگلیسی‌ها هستند و لذا آنان ناچارند از این فرقه حمایت کنند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]