[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت جنگ

ستاد ارتش

رکن ۲

شعبهٴ ۲

شمارۀ: ۱۹۹۶۳/ ۷۵۳۶/ د

مورّخهٴ: ۳۱ خرداد ۱۳۲۳

 

جناب آقای نخست وزیر

معطوفاً به نامهٴ شمارۀ ۴۸۱۷ مورّخهٴ ۱۷ خرداد ۱۳۲۳ راجع به تلگراف شکوائیّهٴ محمّدعلی مسعودی از آباده مراتب از لشکر فارس استیضاح و گزارش واصله حاکی است که سرهنگ امان‌پور چند نفر از محرّکین بستن دکاکین آباده را موقّتاً به منظور جلوگیری از توسعهٴ تحریکات، بازداشت و بعد با گرفتن التزام آزاد نموده است. پیش‌آمد بستن دکاکین نیز به مناسبت اختلافات بین مسلمین و بهائیان آباده بوده که تولید نزاع و کشمکش‌هایی شده و اخیراً هم حزبی تشکیل و یک عدّه از اشخاص مفسده‌جوی آن‌جا مردم را به اقدامات مخالف با انتظامات و بستن دکاکین و غیره اغوا و به طوری که معلوم گردیده است، موضوع مذهب را بهانه قرار داده و منظور اصلی آنان تولید فتنه و فساد بوده، علیٰ‌هذا اشخاصی را که سرهنگ امان‌پور فرماندار نظامی آباده موقّتاً بازداشت نموده، همانا محرّکین تولید فتنه و مسبّب شورش و بستن دکاکین بودند و عمل مزبور به هیچ‌وجه به اغراض شخصی یا مقاصد خصوصی نبوده، کما این‌که اقدامات وی در بازداشت موقّت اشخاص کاملاً مؤثّر و پس از اخذ التزام مستخلصشان نموده است.

وزیر جنگ، [امضاء]

 

[حاشیهٴ ۱:] [مهر: ناخوانا، شمارۀ: ۵۶۹۴، تاریخ: ۳ تیر ۱۳۲۳]

[حاشیهٴ ۲:] ۴۸۱۷ چه بود؟ ۶ تیر

[حاشیهٴ ۳:] آقای فخرایی، در صورتی که اقدام دیگری لازم ندارد، بایگانی شود. [امضاء] ۶ خرداد ۱۳۲۳

[حاشیهٴ ۴:] بایگانی، ۷ تیر

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]