[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

بیمارستان شهید مصطفی خمینی

 

بسمه تعالی

اگر معلوم شود كه كساني در بعضی از ادارات و وزاتخانه‌ها برای اجرای امور شهدا انقلاب و خانواده آنها اشكال تراشی مي‌كنند، به‌عنوان ضد انقلاب بايد مورد تعقيب واقع شوند.

"امام خمینی"

 

تاریخ ۲۵ آذر ١٣۶۰

شماره ۳۶۸۶ / ۷

پیوست -----

 

خانم بیضائی

با توجه به اینکه جنابعالی پیرو فرقه ضاله بهائیت بوده و بنا بر قانون بازسازی نیروی انسانی مؤسسات وابسته به دولت مصوبه مجلس شورای اسلامی، طبق بند ۱ ماده ۱۹ و بند ۸ ماده ۲۹ قانون مزبور از تاریخ ۲۶ آذر ١٣۶۰ مشمول بازسازی گردیده و به کار شما در این بیمارستان خاتمه داده میشود.

دکتر فاضل

مدیر بیمارستان شهید مصطفی خمینی

۲۵ آذر ١٣۶۰

[امضا]

[یادداشت دست نویسی در پائین صفحه]

۱۱۳۸

۱۹ / ۱۶ – ۲۸ / ۱۰

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]