[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت کشور

ادارۀ سیاسی

 

[تاریخ: ۱ شهریور ۱۳۲۶]

[شمارۀ: ۱۱۰۹۷]

 

موضوع: غارت خانهٴ دکتر صمیمی

 

وزارت کشور

محترماً به استحضار می‌رساند: به قرار گزارش گردان ژاندارمری همدان در تاریخ ۲۳ جاری در حدود پنج هزار نفر از اهالی بهار شبانه به خانهٴ دکتر صمیمی رییس بهداری تهاجم، منزل او و چهار نفر دیگر را غارت و محفل بهائیان را آتش زده‌اند. فرماندهٴ گردان همدان به اتّفاق رییس شهربانی و دادگستری و دادستان و بازپرس به محلّ رفته، اقدامات لازمه را معمول و بیست نفر از مرتکبین اصلی تحت تعقیب بازپرسی واقع و با گماردن یک پاسبان ژاندارمری در محلّ، انتظامات را برقرار و قضیّه تحت رسیدگی است. دستور داده شد پروندهٴ عمل را با جلب و اعزام محرّکین و مرتکبین اصلی به دادسرا تحویل دهند.

فرماندهٴ ژاندارمری کلّ کشور

 سرلشکر خسروپناه

 

[دستنوشته:] فوری است. عین نامه برای استحضار و اقدام شایسته طبق دستوری که مقرّر فرموده‌اند، به ادارۀ سیاسی ایفاد می‌شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]