[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت کشور

ادارۀ سیاسی و گذرنامه

شمارۀ: ۵۹۱۸/ س ۴۷۶۲۷

تاریخ: ۲۵ آبان ۱۳۲۳

محرمانه

 

نخست وزیری

عطف به مرقومهٴ شمارۀ ۱۳۰۷ – ۴ مهر ۱۳۲۳ راجع به تعقیب محرّکین واقعهٴ شاهرود، به استحضار عالی می‌رساند: طبق گزارش‌های واصله اسدالله نادری متصدّی دخانیّات شاهرود به همراهی عدّه[ای] از مأمورین دوایر دولتی در محلّ، انجمن‌های تبلیغاتی به نفع بهائی‌ها تشکیل داده و در نتیجه احساسات اهالی را برانگیخته بود و با این‌که طبق تصمیم شورای شهرستان از طرف فرماندار محلّ به مشارٌالیه ابلاغ شده بود که موقّتاً شاهرود را ترک کرده، چند روزی به خارج شهر برود و از تبلیغات و تظاهرات خودداری کند، مؤثّر واقع نشده؛ به فعّالیّت‌های خود ادامه می‌دهد و در نتیجه ایجاد اغتشاش و بلوا شده و واقعهٴ قتل رخ داده است. برای بازجویی موضوع و تعقیب مرتکبین از طرف وزارت کشور و وزارت دادگستری و شهربانی کلّ، بازرس‌هایی به شاهرود اعزام و محرّکین این واقعه تحت تعقیب دادگستری محلّ قرار گرفته‌اند و نسبت به استرداد اموال غارت شده نیز چون اشخاصی که اموال آنها منهوبه شده، متواری و در محلّ نبوده‌اند، اخیراً دو نفر از طرف آنها تعیین شده و به شاهرود عزیمت نموده‌اند که کلیّهٴ اموال غارت شدهٴ آنها اعمّ از آن‌چه کشف شده یا بعد کشف شود، به وسیلهٴ مقامات صلاحیّت‌دار محلّی به آنها تسلیم نمایند.

وزیر کشور، [از طرف، امضاء]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]