[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت کشور

ادارۀ سیاسی و گذرنامه

شمارۀ: ۸۰۷۲/ س/ ۴۹۲۷۹

تاریخ: ۲۹ آبان ۱۳۲۳

 

جناب آقای نخست وزیر

عطف به مرقومهٴ شمارۀ ۱۱۵۰۰ – ۲۰ مهر ۱۳۲۳ متضمّن رونوشت قسمتی از سؤال آقای دکتر اعتبار راجع به حادثهٴ شاهرود، به استحضار می‌رساند: طبق گزارش‌های واصله اسدالله نادری در شاهرود انجمن‌های تبلیغاتی به نفع بهائی‌ها تشکیل داده بود که در نتیجه موجبات تحریک تعصّب و تولید هیجان اهالی مسلمان را فراهم ساخته و با این‌که تصمیم شورای شهرستان از طرف فرماندار محلّ به مشارٌالیه ابلاغ شده بود که موقّتاً شاهرود را ترک کرده، چند روزی به خارج از شهر برود و از تبلیغات و تظاهرات خودداری نماید، مؤثّر واقع نشده؛ مشارٌالیه با چند نفر دیگر به فعّالیّت‌های خود ادامه داده بودند که در نتیجه ایجاد اغتشاش و بلوا شده و منجر به قتل مشارٌالیه گردید. در نتیجهٴ اقدامات مأمورین انتظامی و اعزام بازرس از طرف وزارت کشور و وزارت دادگستری، عدّه[ای] از مرتکبین و محرّکین قضیّه بازداشت و تحت تعقیب قرار گرفته‌اند و دادسرای محلّ مشغول رسیدگی به پرونده و تعیین کیفر آنها هستند و برای استرداد اموال غارت شده نیز اقدامات لازم به عمل آمده است. از غارت‌شدگان که چند تن به تهران آمده بودند، به وسیلهٴ وزارت کشور تقاضای رسیدگی و استرداد اموال غارت شدهٴ خود را نموده بودند که عیناً به وسیلهٴ فرمانداری به دادسرای محلّ ابلاغ شده است و اکنون آرامش برقرار است.

وزیر کشور، [ از طرف، امضاء]

 

[حاشیه:] [مهر: ورود به دفتر نخست وزیر، شمارۀ ۱۵۳۹۲، تاریخ: ۳۰ آبان ۱۳۲۳]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]