[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

دفتر نخست وزیر

 

شماره عمومی: ۳۷۴۷۲

شماره خصوصی: -----

جزوه‌ دان: ۴

پرونده: ۳ - ۱

 

تاریخ نوشتن: ۲۹ اسفند ۱۳۲۱

تاریخ ثبت: ۱۰ فروردین ۱۳۲۲

 

محرمانه

 

 

وزارت جنگ

گزارش شهربانی زابل حاکی است که عدّه[ای] از بهائی‌ها هفته[ای] سه شب در منزل ستوان معنوی افسر ارتش محفل دارند و عدّهٴ آنها از ۶۰ تا ۷۰ نفر می‌رسد و اخیراً محمّدیوسف حسینی نخعی که مبلّغ آنها است، به زابل وارد شده و در تمام جلسات مشغول تبلیغ است. چند نفر از افسران ارتش هم در این مجالس حضور به هم می‌رسانند و طبق تحقیقاتی که به وسیلهٴ فرمانداری زابل به عمل آمده، تشکیل این جلسات به منظور تبلیغات است. بنا [ناخوانا] قدغن فرمائید دستور دهند مامورین آنوزراتخانه از این قبیل جلسات خوداری نمایند. [ناخوانا]

نخست وزیر، [امضاء]

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]