[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

[آرم]

دفتر نخست وزیر

شمارۀ: ۵۱۵

تاریخ پاکنویس: ۱۷ خرداد

تاریخ ثبت: ۲۰ خرداد ۱۳۲۳

مستقیم

 

وزارت کشور

عطف به نامهٴ شمارۀ ۱۰۸۹ /۲۳۲ – ۱۹ اردیبهشت [١٣۲۳] راجع به سوء رفتار اهالی بعضی از نقاط نسبت به پیروان فرقه بهائی، اینک عین شرحی که راجع به مزاحمت‌های امام جمعه شهرضا و جمعی دیگر از اهالی محلّ نسبت به بهائیان آن‌جا شده است، به ضمیمه ارسال و لزوماً تذکّر داده می‌شود قدغن فرمایید از لحاظ برقراری انتظامات و تأمین آرامش و جلوگیری از هر گونه عملیّاتی که ممکن است منجر به پیش‌آمدهای نامطلوبی بشود، دستور اکید و مجدّدی به مأمورین مربوطه صادر نمایند و به طوری که تذکّر داده شد، موضوع را به وسیلهٴ کمیسیون اقدام و نتیجه را اطّلاع دهید.

[امضاء] ۱۶ خرداد ۱۳۲۳

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]