[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت کشور

استانداری استان دهم

 

[تاریخ: ۱۳ آبان ۱۳۲۹]

[شمارۀ: ۱۱۶۹۰]

 

گزارش ۱۰ آبان ۱۳۲۹ پستل بروجن

 

پیرو گزارش مورّخهٴ چهارم جاری، در این چند روزه فعّالیّت و تعاصباتی [تعصّباتی] بین مسلمین و فرقهٴ بهائی شایع و شکایاتی از سروان حکمی فرماندهٴ دستهٴ ژاندارمری در اثر حمایت از بهائیان شنیده می‌شود. طرفین با کمال قدرت علیه یکدیگر مشغول فعّالیّت، آقای سرگرد میرهادی فرماندهٴ گروهان ژاندارمری شهرکرد با عدّه[ای] ۴ جاری وارد. حسن اخلاق و رویّهٴ بی‌غرضانهٴ ایشان مانع هر پیش‌آمد سوء و اصحاب دعوا راضی. انتظار بهبودی اوضاع به وجه احسن برود [می‌رود].

پستل بروجن، صفاپور

۱۱۶۹۰ – ۱۳ آبان ۱۳۲۹

 

رونوشت گزارش بالا جهت استحضار وزارت کشور تقدیم و به عرض می‌رساند به هنگ ژاندارمری دستور داده شد که از هر گونه تظاهرات جدّاً جلوگیری و رفع اختلاف نموده، نتیجه را گزارش دهد. جریان متعاقباً به عرض خواهد رسید.

استاندار استان دهم، [از طرف، امضاء]

 

[دستنوشته ۱:] انتظامات، ۱۷ آبان [۱۳۲۹].

[دستنوشته ۲:] شمارۀ ۱۵۵۷۶ / ن – ۱۷ آبان [۱۳۲۹]

[دستنوشته ۳:] به فرمانداری نوشته شده است. فعلاً اقدامی ندارد، بایگانی شود. [امضاء]، ۲۰ آبان ۱۳۲۹.

[مهر: ادارۀ انتظامات، بایگانی شد].

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]