[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت کشور

 

مورّخهٴ ۲۳ اردیبهشت ۱۳۲۳

[ شمارۀ: ۴۲]

استخراج تلگراف آباده

 

وزارت کشور

امریّهٴ ۹۴، این تحریکات چندی است در آباده و بعضی از قراء مربوطه جریان دارد. مرتّب به استانداری گزارش و اقداماتی برای جلوگیری شده. اخیراً هم که کفالت استانداری و رئیس امنیّهٴ فارس به آباده آمده‌اند، حضوراً توضیحات لازمه عرض و بالنّتیجه شیخ علی‌اکبر نام روضه‌خوان محرّک اصلی احضار، لزوم آرامش و عواقب وخیم این‌گونه تحریکات به او گوشزد و فعلاً مراقبت ادامه دارد ولی مسبّب اصلی در بدو امر سیّد محمّد روضه‌خوان ابرقویی و بعد از رفتن او به ابرقو، به دست شیخ علی‌اکبر مزبور که از زیارت کربلا چندی است مراجعت به آباده کرده و عدّه[ای] از اعضای حزبی که به نام جمعیّت دینی اخیراً در آباده تشکیل شده، صورت می‌گیرد، بعضی از اعضای دولت هم [بی‌نظر نبوده‌اند]. به هر حال خاتمهٴ قطعی به این تحریکات منوط به آموزش. اجازه فرمایند دو نفر روضه‌خوان و چند نفر از هم‌دستان آنها از حدود آباده به محلّ دیگر منتقل شوند. ۴۲.

۲۰ اردیبهشت ۱۳۲۳، از طرف فرماندار، اعلایی

 

[حاشیهٴ ۱:] قسمتی که زیر آن خطّ کشیده‌ام، مفهوم نمی‌شود. بفرمایید سؤال کند. ۲۴ -۲.

[حاشیهٴ ۲:] فرمودند: فعلاً تا ورود جناب آقای وزیر کشور بماند. در پروندهٴ بهائی‌ها بایگانی شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]