[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

دفتر نخست وزیر

شمارۀ عمومی: ۴۳۰۳۱

شماره خصوصی:

جزوه‌دان:------

پرونده:------

تاریخ ثبت: ۲۳ بهمن ۱۳۲۵

 

تلگراف

مشهد، استانداری

عدّه[ای] از اهالی فردوس تلگرافاً شکایت از رییس و مأمورین دارایی آن‌جا نموده که از موقعیّت خود سوء استفاده و قدرت دولت را وسیلهٴ تبلیغات مذهب بهائی قرار داده و چند روز قبل روضه‌خوانی را از مسجد جامع آن‌جا در وقت نماز بیرون کشیده و به وسیلهٴ ژاندارمری از شهر خارجش کرده‌اند. رونوشت تلگراف اهالی مستقیماً به استانداری نیز فرستاده شده است. لازم است فوراً موضوع را تحقیق و از هر گونه پیش‌آمدی جلوگیری نموده و نتیجه را گزارش دهید تا اقداماتی که لازم است به عمل آید.

رییس کلّ دفتر نخست وزیر، [امضاء]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]