[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت امور خارجه

ادارۀ دفتر محرمانه

تاریخ: ۷ آبان ۱۳۲۲

شمارۀ: ۳۲۲۶

پیوست: رونوشت

 

محرمانه

 

نخست وزیری

رونوشت گزارش سفارت شاهنشاهی در بغداد راجع به اقدام دولت عراق در خارج کردن بهائی‌های اتباع ایران از خاک عراق برای استحضار لفّاً تقدیم می‌شود و از هر گزارشی که بعداً برسد، نخست وزیری را مستحضر خواهد ساخت.

وزیر امور خارجه، [امضاء]

 

[حاشیهٴ ۱:] شمارۀ ۱۳۸۵ – ۱۰ آبان ۱۳۲۲، محرمانه

[حاشیهٴ ۲:] بایگانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]