[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت کشور

شهربانی کلّ کشور

شمارۀ: ۶۴

مورّخهٴ: ۲۰ اردیبهشت ۱۳۲۴

رونوشت گزارش شهربانی زابل

 

ریاست شهربانی زاهدان و توابع

عطف به مرقومهٴ ۱۱۱- ۱۵ اردیبهشت ۱۳۲۴ به عرض عالی می‌رساند: اوّلاً با تدابیر لازمه آقایان صدرالدّین و آقابزرگ و سایر اشخاص را ملاقات و در مقابل پاره[ای] مذاکرات و مراقبت‌های لازمه فعلاً از قضایا جلوگیری گردید. نسبت به مولانا نیز با نظر فرماندار به او ابلاغ گردید که از مذاکرات برخلاف خودداری و ضمناً به وسایل لازم عملیّاتش تحت نظر قرار گرفت. پرونده نزاعی مسلمین و بهائیان پس از بازجویی زیر شمارۀ ۷۷۶ – ۱۶ اردیبهشت ۱۳۲۴ به دادسرا احاله و چهار نفر از بهائی به شرح زیر: (سهیلـی، علی‌محمّد افتخاری، حسن تأیید، نوری پسر تأیید) از طرف دایرهٴ بازپرسی زندانی شدند. نوری امروز آزاد، بقیّه در زندان باقی‌اند. راجع به تعیین محرّک اصلی خاطر عالی را مستحضر می‌دارد طبق بازجویی‌هایی که به عمل آمده از سابق در زابل بهائی وجود نداشته، در این چند سال اخیر عدّه[ای] به عنوان کسب و غیره وارد، مجتهدین و وعّاظ نیز در ضمن مذاکرات مذهبی مردم را از آنان متنفر و فعلاً کلیّهٴ اهالی از فرقهٴ مذکور بدبین و چنان‌چه اندک تظاهری ببینند، حاضر به نفاق و اغتشاش می‌شوند.

رییس شهربانی زابل، سربهر حقّی

رونوشت برابر با رونوشت است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]