[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت کشور

شهربانی کلّ کشور

ادارۀ اطّلاعات

دایرهٴ دوّم

شمارۀ: ۱۱۹۳۱ /۱۲۵۴۰ /۱

تاریخ: ۱۲ آذر ۱۳۲۲

محرمانه

 

جناب آقای نخست وزیر

محترماً به استحضار می‌رساند: طبق گزارش شهربانی‌های مربوطه از چندی قبل عدّه[ای] از بهائیان با خانواده‌های خود به شهرهای آمل، محمود‌آباد (مازندران) و شهرضای اصفهان و اردبیل، آذرشهر، ممقان، اسکو عزیمت و به کارهای کشاورزی و غیره اشتغال و ضمناً بین اهالی تبلیغات می‌کنند و به طوری که شهربانی تبریز گزارش داده، بهائیانی که در آذرشهر سکونت نموده‌اند در خانهٴ سیّد کاظم نبوی اهل اسکو که بهائی می‌باشد مجالس تبلیغات تشکیل داده، اهالی آذرشهر ناراضی و همه روزه وسایل منازعه بین طرفین فراهم گردیده و با این‌که از طرف شهربانی مراقبت و مرتکبین تعقیب می‌شوند، شهربانی مربوطه نظریّه داده، اقامت آنها با موقعیّت و وضعیّت اهالی آن‌جا صلاح نمی‌باشد. لذا مراتب استحضاراً عرض و فعلاً به شهربانی تبریز دستور داده شده با نظر استانداری اقدام لازمه نموده تا از بروز اغتشاش و اختلال نظم جلوگیری شود تا هر قسم امر و مقرّر فرمایند، اقدام شود.

رییس شهربانی کلّ کشور، پاسیار ۱ سیف، [امضاء]

 

[حاشیهٴ ۱:] جواب داده شود دستور دهید اشخاصی را که مزاحمت فراهم نموده و دست به کارهایی می‌زنند که موجب ناراحتی مردم است، تبعید کنند. [امضاء].

[حاشیهٴ ۲:] آقای مستوفیان، شمارۀ ۱۶۲۵ – ۱۹ آذر ۱۳۲۲

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]