[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت کشور

شهربانی کلّ کشور

 

تاریخ: ۷ اردیبهشت ۱۳۲۶

شمارۀ: ۱۹۹۲ - ۱۰۹۵ - ۱

 

جناب اشرف آقای نخست وزیر

پیرو گزارش شمارۀ ۲۱۷۶۱- ۱۳۴۱۵ – ۱۲ فروردین ۱۳۲۶ راجع به کاغذپرانی و تهدید بهائیان، شهربانی زنجان گزارش می‌دهد: در اسفند ماه ۱۳۲۵ ادارۀ فرهنگ آقای جعفر دینی دبیر دبیرستان دختران را که بهائی است، برکنار نموده. موقعی که جریان محرمانه از رییس آن اداره استعلام شده، جواب داده است: طبق اظهار علایی (نوکر سابق ذوالفقاری‌ها) دبیر فرهنگ و عبدالحسین معینی رییس حسابداری فرهنگ، حاجی حسین‌علی (سابقهٴ حاجی حسین‌علی طیّ گزارش قبلی به عرض رسیده) در بازار مشغول تهیّهٴ استشهاد علیه ادارۀ فرهنگ بوده، لذا جعفر دینی را که بهائی است از شغل خود برکنار و شغل دیگری به او داده شده است. با مذاکره با آقای فرماندار که قرار شده گزارش دهندگان موضوع تهیّهٴ استشهاد تعقیب شوند، رییس فرهنگ حاضر به تعقیب آنها نشده و در پاسخ نامهٴ فرمانداری نوشته است: (در اثر ورود قوای دولتی و تحوّلاتی که شده، به شغل جعفر دینی تغییر داده شده است). طبق دستور آقای فرماندار پرونده بایگانی، ضمناً جریان امر کتباً به فرمانداری گزارش شده است.

از طرف رییس شهربانی کلّ کشور، سرهنگ حسام وزیری، [امضاء]

 

[دستنوشته ۱:] آقای دبیران، جریان از فرمانداری زنجان استعلام شود. در این خصوص یا مورد دیگری نظیر همین امر، گزارش از فرماندار زنجان پرسیده شود.

[دستنوشته ۲:] شمارۀ ۴- ۲۸۶ – ۸ اردیبهشت ۱۳۲۶.

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]