[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] همشهری

[تاریخ:] یکشنبه ۹ بهمن ۱۳۷۳- ۲۷ شعبان ۱۴۱۵- ۲۹ ژانویه ۱۹۹۵

 

ویژه افتتاح فرهنگسرای خاوران

با راه‌اندازی «خاوران» بزرگترین فرهنگسرای کشور آغاز به کار کرد

با راه‌اندازی مجموعه عظیم «خاوران» بزرگترین فرهنگسرای کشور آغاز به کار کرد. طرح این مجموعه فرهنگی و هنری با تلاش گروهی از کارگزاران امور فرهنگی در منطقه پانزده تهران آغاز شد...

...طراحان فرهنگسرای خاوران کوشیده‌اند که در ایجاد فضاها حداکثر استفاده را از محیط داشته باشند. نمای درب ورودی فرهنگسرا نشانگر توجه جدی به اصول زیباشناختی در ساخت فضاهای فرهنگی نو با در نظر گرفتن دیدگاه‌های دینی و ملی است.

...فرهنگسرای خاوران در زمینی معادل ۸۳۰۰۰ مترمربع و با زیر بنایی معادل ۲۰۰۰۰ مترمربع (بدون در نظر گرفتن فضاهای عملکردی غیر سرپوشیده) و با یاری سه تیم طراح و سه تیم مجری شکل گرفته است.

یکی از ویژگیهای عصر امروز قالبی شدن و یکسان‌سازی برنامه‌های فرهنگی است. گویی فرهنگ‌ها و تمدن‌های گوناگون بشری در حال فروپاشی‌اند و یک تمدن واحد جهانی در حال شکل‌گیری است. سیطره بوروکراسی و تکنو‌کراسی؛ که حتی زندگی خصوصی انسانهای این عصر را اشغال کرده است، از نمود‌های این یکنواختی جهانی است. در این فرایند نیز گویی این قالب‌های غربی هستند که پیروزمند و یکه‌تاز شده‌اند. بسیاری از اندیشمندان این روند را به عنوان یک سقوط بزرگ و مخاطره‌آمیز قلمداد کرده‌اند. در سالهای اخیر مقاومتهای متفاوتی از سوی ملتها برای رهایی از چنگ این جریان جهانی آغاز شده است؛ اما روند یکسان‌سازی همچنان ادامه دارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]