[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

 

[آرم]

وزارت جنگ

ستاد ارتش

رکن ۲، شعبهٴ ۲

 

مورّخهٴ: ۲۰ خرداد ۱۳۲۰

شمارۀ: ۲۱۸۰۵ / ۶۶۸۹ / د

پیوست: دو برگ

 

محرمانه

 

جناب آقای نخست وزیر

پیرو شمارۀ ۱۵۷۷۴ / ۵۳۷۴ / د، مورّخهٴ ۱۲ خرداد ۱۳۲۰ (راجع به بهائیان خرّم‌‌آباد) معروض می‌دارد: رونوشت دو برگ صورت اسامی بهائیان مقیم اهواز و خرّم‌‌آباد را که لشکر ۶ خوزستان ارسال داشته، به پیوست برای مزید استحضار تقدیم می‌شود. ۲

کفیل ستاد ارتش، سرلشکر ضرغامی، [امضاء]

 

[دستنوشته:] آقای برومند، برای جناب آقای وزیر دادگستری بفرستید. ۲۱ خرداد ۱۳۲۰.

[مهر: ورود به دفتر ریاست وزرا، شمارۀ: ۳۴۷۶، تاریخ: ۲۱ خرداد ۱۳۲۰].

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

پیوست شمارۀ ۸۰۴ – ۱۳ خرداد ۱۳۲۰، صورت اسامی بهائیان مقیم اهواز

 

شماره

نام [و] نام خانوادگی

شغل و محلّ خدمت

۱ معتمدی رییس حسابداری فرهنگ

۲ روشن و خانمش کفّاش

۳ بانو زبیده معتمدی آموزگار دبستان عصمت

۴ بانو سرور خاضع آموزگار دبستان ۱۵ بهمن

۵ بانو سرونت [ثروت] خاضع آموزگار دبستان ۱۲ دی

۶ حسین حقّ‌جو کارمند راه‌آهن

۷ خالقی کارمند فرهنگ

۸ فرح‌بخش کارمند اقتصادی

۹ تاج‌بخش رییس دانش‌سرا

۱۰ محمّد پرتوی و خانمش بازرگان مقاطعه‌کار

۱۱ روشن مهندسی مهندس فرهنگ

۱۲ دارابی کارمند بهداری

۱۳ بانوی دارابی کارمند بهداری

۱۴ حفظ‌الله دهقان کارمند بانک ملّی

۱۵ جلیل فیروز کارمند بانک ملّی

۱۶ بانو بگم آموزگار دبستان ۱۵ بهمن

۱۷ دکتر همایون دندانساز

۱۸ احمد شوفر و خانمش شوفر راه‌آهن

۱۹ بانو فرّخ‌زاد کارمند فرهنگ

۲۰ فرّخ‌زاد رییس فرهنگ

۲۱ دادخواه کارمند دارایی اهواز

۲۲ حمید وخشوری رییس حسابداری خشکبار

۲۳ صفر افشار کارمند کشاورزی

۲۴ خانم گلاب آموزگار دبستان عصمت

۲۵ ونوس مدیر مسافرخانهٴ اهواز نو

۲۶ اختر[ی] مدیر مسافرخانهٴ قصرشیرین

۲۷ احمد سیّاح دبیر ورزش فرهنگ

۲۸ بانو سیّاح ـــــ

۲۹ خانم پروانه آموزگار دانش‌سرای دختران

۳۰ حاج حسن (حکیم؟) پزشک

۳۱ خاضع کارمند شرکت اقتصادی

۳۲ حسن کرمانی کارمند ادارۀ دارایی (فعلاً بی‌کار)

۳۳ دکتر شیخ پزشک

۳۴ آصف کارمند دارایی

۳۵ حاجی فرّاش راه‌آهن

۳۶ ابوالقاسم بهرانی کارمند ادارۀ آمار

۳۷ عبدالرّضا سپهری کارمند آمار

۳۸ یوسف طهماسبی کارمند پست و تلگراف

۳۹ محمّدحسین سراج کارمند پست و تلگراف

۴۰ جواد کلمبو کارمند چاپخانه

۴۱ نعمت‌الله قفل فروش

 

رونوشت برابر ریشه است. [امضاء]، [مهر: ستاد ارتش، شعبهٴ ۲، رکن دوّم]

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

پیوست شمارۀ ۸۰۴ – ۱۴ خرداد ۱۳۲۰، صورت اسامی بهائیان مقیم خرّم‌آباد

 

 

شماره

اسم [و] شهرت

شغل

ادارۀ مربوطه

۱ سیّد جواد مهاجر دوا فروش دواخانهٴ مهاجر

۲ علی‌اکبر ایمانی رییس دارایی اقتصادی دارایی اقتصادی

۳ رضا پارسا آبله‌کوب سیّار بهداری خرّم‌آباد

۴ ایرج رستمی کارمند فرمانداری

۵ محمّدرضا معجزی کارمند فرمانداری

۶ محمّدعلی همدانی‌زاده کارمند دارایی اقتصادی

۷ احمد تبرّج تحویلدار ادارۀ راه لرستان و خوزستان

۸ هدایت‌الله قائم‌مقامی کارمند ادارۀ راه لرستان و خوزستان

۹ تقی شجاعی کارمند شرکت [قماش] دارایی اقتصادی

۱۰ محمود شهاب کارمند دادگستری

۱۱ رضا مهندسی حسابدار ادارۀ راه

۱۲ عبّاس شجاعی کارمند کشاورزی

۱۳ بهرام ورجاوند[ی] کارمند ثبت غلّه

 

رونوشت برابر با قسمتی از صورت ارسالی لشکر ۶ خوزستان می‌باشد. [امضاء]، [مهر: ستاد ارتش، شعبهٴ ۲، رکن دوّم]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]