[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

نخست وزیر

 

به تاریخ: ۴ خرداد ۱۳۲۰

شمارۀ: ۲۷۸۲

 

ریاست دفتر مخصوص شاهنشاهی

گزارش‌هایی به وسیلهٴ ستاد ارتش به شرف عرض پیشگاه مبارک ملوکانهٴ اعلیٰ‌حضرت همایون شاهنشاهی رسیده بود، مبنی بر این‌که پاره[ای] از رییسان اداره‌های دولتی و به ویژه ادارات فرهنگ در شهرستان‌های استان ششم مشغول تبلیغات بهائی بوده و در این زمینه عملیّات و تظاهرات داشته، مجامعی تشکیل و اظهاراتی نموده‌اند. فرمان مطاع مبارک ملوکانه حضوراً شرف صدور یافت که بازجویی‌های دقیق به عمل آمده، متخلّفین تعقیب و به این جریان‌ها خاتمه داده شود. به وسیلهٴ ستاد ارتش نیز در همین زمینه فرمان مطاع مبارک ابلاغ گردید. چون وزیر دادگستری برای پاره[ای] بازرسی‌های اداری به آن نواحی مسافرت نموده بود، مدلول فرمان مطاع مبارک ملوکانه به او ابلاغ و خاطر نشان گردید که این‌گونه تبلیغات و تشبّثات خصوصاً از ناحیهٴ کارمندان دولت اکیداً ممنوع و مستلزم تعقیب جدّی می‌باشد و لازم است موضوع را شخصاً بازجویی نموده، نتیجه را گزارش دهند که به عرض پیشگاه مبارک ملوکانه برسد. اینک دو گزارش تلگرافی یکی از اهواز و دیگری از ملایر در این خصوص رسیده است که رونوشت آنها به پیوست تقدیم می‌شود. متمنّی است مراتب را از شرف عرض پیشگاه مبارک ملوکانه بگذرانند.

نخست وزیر

 

[دستنوشته ۱:] خلاصهٴ گزارش‌های واصله به ستاد ارتش اعلام گردید.

[دستنوشته ۲:] تجدید شد. ۴ خرداد ۱۳۲۰، ملک[الکلامی].

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]