[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

ریاست وزرا

 

تاریخ: ۲۱ اردیبهشت ۱۳۲۰

نمرهٴ: ۲۸۳

کشف تلگراف رمز: جناب آقای وزیر دادگستری از ملایر

 

جناب آقای نخست وزیر

شمارۀ ۲۸۰ در ملایر زیارت

 

هنگام توقّف در خرّم‌‌آباد سرتیپ فرماندهٴ لشکر در آن‌جا نبود. آقایان را در دزفول دیده بودم ولی از فرماندار و رییس شهربانی و سایر رؤسای ادارات بازجویی لازم نمودم. پس از وصول تلگراف هم مجدّداً فرماندار و رییس شهربانی خرّم‌‌آباد را که کاملاً مطّلع و وارد به موضوع می‌باشند به ملایر خواسته، بازجویی را تکمیل نموده، دستور لازم دادم. در نتیجهٴ بازجویی‌ها معلوم شد:

اولا عدّهٴ بهائی‌های خرّم‌‌آباد طبق صورت شهربانی از بیست و چهار نفر تجاوز نمی‌کند.

۲) رییس آنها جواد مهاجر قمی است که دوا فروشی دارد و مرکز ارتباط آنها می‌باشد.

۳) شهربانی مراقبت کامل نسبت به آنها دارد. به علاوه خانهٴ خود رییس شهربانی هم پهلوی خانهٴ جواد مهاجر است که از مرکز بهائی‌ها می‌باشد.

۴) تظاهراتی به هیچ‌وجه از طرف بهائی‌ها نمی‌شود. روز دوّم اردیبهشت ماه که عید بهائی‌ها بوده چند نفری از بازرگانان به خانهٴ جواد رفته‌اند، ولی به هیچ‌وجه به صورت خطابهٴ مجلس لایحه خوانده نشده و تظاهراتی ننموده‌اند.

۵) موضوع گزارش لشکر این است که ستوان دوّم گوهری افسر قسمت خرّم‌‌آباد در خانهٴ جواد مهاجر اطاقی کرایه نموده منزل دارد. به این واسطه از زندگی داخلی آنها مطّلع می‌باشد. از جمله آن روز در اطاق دیگر آن خانه صورتی را که اسامی بهائی‌ها و صورت الواح و تبلیغات در آن ثبت می‌باشد، به دست آورده، به ستاد خود گزارش می‌دهد. ضمناً مناقشه هم بین او و صاحب‌خانه راجع به کرایه‌خانه قبلاً بوده است. پس از گزارش مذکور به حسب امر سرتیپ فرماندهٴ لشکر، رییس دژبانی خرّم‌‌آباد با مراجعه به رییس شهربانی در اوّل شب به خانه جواد می‌روند که اگر از نظامی‌ها کسی آن‌جا باشد، جلب نماید. ولی کسی را آن‌جا نیافته است. رییس شهربانی چون موضوع را می‌دانسته از رفتن به آن‌جا امتناع نموده بوده.

۶) از اعضای ادارات دولتی کسانی که از بهائی‌ها هستند:

هم‌ردیف ستوان دوّم سینایی و یکی دو نفر دیگر در امنیّه، سه نفر در ادارۀ راه، دو سه نفر اجزای ادارۀ فرهنگ، پزشک بهداری لشکر با دواساز و اسلحه‌ساز لشکر، ایمانی رییس اقتصاد هم هست ولی هیچ‌گونه تظاهر و معاشرتی ندارد.

 

چنان‌که ملاحظه می‌فرمایید موضوع قابل اهمّیّت نیست و ظاهراً بیشتر جنبهٴ شخصی دارد. شهربانی به طور کلّی مراقبت کامل دارد به فرمانداران و شهربانی‌های اهواز ـ خرّم‌‌آباد ـ بروجرد ـ ملایر قویّاً تأکید شد که در مورد لزوم جدّاً اقدام و جلوگیری شود. اینک به اراک می‌روم. شمارۀ ۸ – ۳۰ اردیبهشت ۱۳۲۰. سایه.

وزیر دادگستری

 

[مهر: ورود به دفتر ریاست وزرا، شمارۀ: ۲۷۸۲، تاریخ: ۴ خرداد ۱۳۲۰].

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]