[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

دفتر نخست وزیر

 

شمارۀ عمومی: ۲۷۸۲

شماره خصوصی:

جزوه‌دان:------

پرونده:------

 

تاریخ پاکنویس: ۴ خرداد ۱۳۲۰

تاریخ ثبت: ۴ خرداد ۱۳۲۰

محرمانه

 

ستاد ارتش

در پی نامهٴ شمارۀ ۲۸۱ به تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۳۲۰ اشعار می‌دارد گزارش‌هایی که از آقای وزیر دادگستری از اهواز و خرّم‌‌آباد رسیده، چنین حاکی است که طبق بازجویی‌هایی که به عمل آمده، رییس فرهنگ اهواز تا کنون هیچ‌گونه تظاهری به بهائی بودن ننموده ولی بعضی از طبقات مردم او را بهائی می‌دانند. عقیدهٴ عدّه[ای] هم بر این است که چون رییس فرهنگ شخص روشن‌فکر و علاقمند به کارهای فرهنگی و پرورش افکار می‌باشد [و] خانم او هم زنی است تحصیل کرده، از این رو پاره[ای] از اهالی او را به این صفت متّهم می‌دانند. در بازجویی که از خود او به عمل آمده، نسبت به این فرقه اظهار بی‌علاقه‌گی نموده است، ولی شهربانی محلّ در مورد او و خانمش مراقبت کامل دارد. عدّهٴ بهائی‌ها ظاهراً در اهواز از سی تجاوز نمی‌کند و بنا بر اطّلاع شهربانی تشکیلاتی هم ندارند. در خرّم‌‌آباد شمارۀ بهائی‌ها بیست و چهار نفر است. رییس آنها جواد مهاجر قمی است که دوافروشی دارد و مرکز ارتباط آنها می‌باشد. شهربانی محلّ نسبت به آنها مراقبت کامل دارد. خانهٴ خود رییس شهربانی هم پهلوی خانهٴ جواد مهاجر است. در آن‌جا نیز تظاهراتی از طرف بهائی‌ها نمی‌شود. روز دوّم اردیبهشت که عید بهائی‌ها بوده، چند نفری از بازرگانان به خانهٴ جواد رفته‌اند ولی به صورت خطابه لایحه[ای] خوانده نشده است. از کارمندان اداره‌های دولتی هم‌ردیف ستوان دوّم سینایی و یکی دو نفر دیگر در امنیّه، سه نفر در ادارۀ راه، دو سه نفر در ادارۀ فرهنگ، پزشک بهداری لشکر یا دواساز و اسلحه‌ساز لشکر و ایمانی رییس اقتصاد محلّ است. ولی هیچ‌گونه معاشرت و تظاهری ندارند. به فرمانداران و شهربانی‌های اهواز، خرّم‌آباد، بروجرد، ملایر دستور داده شده است که مراقبت کامل داشته در مورد لزوم، جدّاً اقدام و جلوگیری نمایند.

نخست وزیر، ۴ خرداد ۱۳۲۰

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]