[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت کشور

استانداری هشتم

 

[تاریخ: ۱۵ مهر ۱۳۳۱]

[شمارۀ: ۹۵۷۴]

 

محرمانه و مستقیم

استانداری استان هشتم

قبل از ظهر روز سه‌شنبه ۸ مهر ۱۳۳۱ (عاشورا) در قریهٴ حسن‌آباد که در هیجده کیلومتری شهر واقع و مالکین آن اغلب بهائی می‌باشند، عدّهٴ زیادی از اهالی قریهٴ مزبور و دهات مجاور در زیارتگاهی به نام مزار شیخ عبدالحسین واقعه در جنب حسن‌آباد برای عزاداری تجمّع و سپس خانه[ای] را که محفل بهائی‌های قریهٴ حسن‌آباد می‌باشد، خراب و منهدم و اثاثیّهٴ آن‌را که تعدادی میز و صندلی و قالی و عکس و غیره بوده، سوخته‌اند. مأمورین ژاندارمری که قبلاً به قریهٴ مزبور فرستاده شده بودند، فقط موفّق شده‌اند، نگذارند به خانه‌های بهائی‌ها تجاوزی به عمل آید. به محض وصول گزارش مزبور، رییس ژاندارمری برای رسیدگی و تعقیب مسبّبین و محرّکین به محلّ عزیمت و چون تلفن استانداری جواب نداد، جریان موضوع به تیمسار فرماندهی لشکر اطّلاع و درخواست شد فوری عدّه‌ای قوای نظامی یا ژاندارمری به رفسنجان اعزام دارند که از هر پیش‌آمد احتمالی در شهر جلوگیری به عمل آید، زیرا عدّه زیادی از دهات برای شرکت در عزاداری به شهر آمده و امکان داشت تحت تأثیر قرار گرفته، مبادرت به اعمال خلافی نمایند و به قرار معلوم عدّه[ای] ژاندارم بلافاصله به سمت رفسنجان اعزام شده‌اند.

فرماندار رفسنجان

۹۵۷۴ – ۱۵ مهر ۱۳۳۱

رونوشت شرح بالا در تعقیب شمارۀ ۹۳۳۴ – ۱۰ مهر ۱۳۳۱ برای استحضار وزارت کشور ایفاد می‌گردد.

استاندار استان هشتم، [امضاء]

 

[دستنوشته ۱:] پس از ... سابقه به ادارۀ مربوطه (انتظامات) ارسال شود. ۲۴ مهر [۱۳۳۱].

[دستنوشته ۲:] سابقه، ۲۸ مهر [۱۳۳۱].

[دستنوشته ۳:] شمارۀ ۲۲۹۴ / م/ ن – ۲۸ مهر [۱۳۳۱]

[مهر: ثبت دفتر محرمانهٴ وزارت کشور، شمارۀ: ۹۸۶۲، تاریخ: ۲۶ مهر ۱۳۳۱].

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]