[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

[آرم]

وزارت پست و تلگراف و تلفن؛

شمارۀ: ۱۷۷۱

تاریخ: ۴ مرداد ١٣٢٣

رونوشت گزارش شاهرود

 

وزارت - گزارش تلگرافی ذیل را از نظر مبارک می‌گذراند:

چندی بود که جماعت بهائی به تقویت و پشتیبانی نادری رییس دخانیّات و رهبانا [رهبانی] رییس خرید غلّه [و] خواروبار و جذبانی کارمند سابق پست شاهرود و قباد کارمند راه‌آهن و شیدانی کارمند راه شوسه و خورشیدی و آقازاده کارمندان فرهنگ سمنان و نبیلی کارمند خواروبار مشهد، جلسات محرمانه و سرّی برای تبلیغ داشته و مشغول گمراه کردن عدّه[ای] عوامّ بوده‌اند. اخیراً تبلیغات آنها علنی و کلوپی به نام بهائی تشکیل و از موقعیّت اداری خود سوء ‌استفاده می‌نماید. در شب سوّم شعبان تولّد حضرت خامس آل عبا [امام حسین] ارواحنا فداه، ولی‌الله سبحانی بهائی در خیابان به طور علنی به مقام اسلام اهانت نموده، این موضوع باعث هیجان مسلمین شده و ممکن است پیش‌آمد غیر منتظره رخ نماید. با آن‌که شهربانی کاملاً مراقب حفظ انتظامات و حسن جریان امور می‌باشد، ولی با این اشخاص که هر یک مصدر کارهای مهمّ هستند و با اهالی نیز تماس دارند، از شاهرود به محلّ دیگر منتقل نشوند، نمی‌توان به آرامش مسلمین و ایمن ماندن آنها امیدوار بود. گزارشاً معروض داشت. ۱۷۷۱ – ۳ مرداد ۱۳۲۳

یغمایی

رونوشت با اصل یکی است، [مهر: وزارت پست و تلگراف و تلفن]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]