[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت دادگستری

ثبت کلّ اسناد و املاک

 

مورّخهٴ: ۹ تیر ۱۳۲۵

[شماره ندارد]

 

رونوشت نامهٴ [ادارۀ] ثبت بیرجند

 

جناب آقای مدیر کلّ ثبت

محترماً معروض می‌دارد: روز گذشته نیم ساعت به آخر وقت مانده که یک مرتبه صدای شلیک از خارج شنیده می‌شد و تا چند دقیقه ادامه داشت، فوراً تمام دوایر تعطیل و در خارج اداره این جانب با آقای فرماندار مصادف. جریان از ایشان استعلام، معلوم شد که جماعتی از صبح در شهر حرکت کرده و برای حملهٴ به بهائی‌ها به طرف خانه‌های آنها می‌روند و چون عدّهٴ پاسبان‌ها کم بوده، نتوانستند جلوگیری نمایند که در نتیجه تمام منازل بهائی‌ها به غارت برده شده و آن‌چه نتوانستند ببرند، از بین بردند و برای کمک پاسبان قوای ژاندارم و نظامی هم دخالت نمودند و در اثر فشار جمعیّت قوای مزبور مجبور به استعمال اسلحه می‌شوند. در نتیجه یک نفر مقتول و دو نفر زخمی می‌شوند. مقارن یک ساعت بعد از ظهر رییس این دایره به اتّفاق آقای فرماندار و آقای رییس دادگستری و فرماندهٴ گردان ژاندارمری برای اسکات مردم به منازل علمای این شهر رفته و از آنها استمداد نموده. متأسّفانه هر کدام از آقایان به عناوینی تقاضای ما را ردّ نمودند. با کمال یأس به طرف فرمانداری حرکت، در بین راه عدّه[ای] به رییس شهربانی حمله و در صدد اذیّت ایشان بودند و اظهار داشتند که شلیک از طرف نام‌برده بوده که منجر به قتل یک نفر شده. چون وضعیّت مشارٌالیه کاملاً در خطر بوده، ناچار ایشان را بر حسب دستور آقای فرماندار به ژاندارمری بردند و عصر هم شورای شهرستان در ادارۀ مزبور تشکیل، پس از مذاکرات لازمه قرار بر این شد که تا ختم غائلهٴ شهر، قوای سه‌گانه به کمک یکدیگر در نقاط حسّاس شهر مشغول حفاظت باشند و نتیجه به فرماندهان آنها ابلاغ گردید و مقارن غروب مجدّداً آقایان رؤسا در منزل آقای حاج شیخ هادی اجتماع نموده و مشغول تبادل افکار، از آقایان روحانیّون تقاضا شد که به هر نحوی هست مردم را نصیحت و وادار نمایند که هر کس به کار خود ادامه و متفرّق شوند. ولی در خارج منزل جمعیّت زیادی ازدحام و یک نفری را که مقتول شده بود، دفن نمی‌کردند و تقاضا داشتند چون این شخص به وسیلهٴ رییس شهربانی کشته شده، گلوله از بدنش خارج گردد. آقای رییس دادگستری به دکتر بهداری دستور دادند برای این‌که مردم ساکت شوند، این عمل را انجام دهند. ایشان به استناد این‌که لوازم جرّاحی ندارند، خودداری، بالاخره چون ممکن بود مجدّداً بلوایی بشود، به دکتر ژاندارمری مراجعه و چون شب ممکن نبود این عمل انجام شود، صبح امروز جنازه تشریح و گلوله از بدن مقتول خارج و در یک قوطی محفوظ است تا رسیدگی گردد و جنازه را دفن، فعلاً آرامش برقرار و چون عدّهٴ بهائی‌ها در خارج شهر زیاد هستند، معلوم نیست این عمل شهر در خارج چه انعکاس داشته باشد و قطعاً اقداماتی از ناحیهٴ مردم بر علیه این عدّه خواهد شد و انتشاراتی است و چون بیرجند از هر طرف به نقاط استان دور است، بایستی یک هنگ نظامی کامل در این شهرستان باشد تا در این‌گونه موارد بتوانند مردم این سامان را حفظ نمایند و با این ترتیبی که فعلاً برقرار است، به هیچ‌وجه تأمین نیست، مخصوصاً برای مأمورین غیر بومی. در هر حال این بود جریان وقایع این دو روزه و چنان‌چه خدای نخواسته اتّفاقاتی رخ دهد، مجدّداً عرض خواهد شد.

رییس ثبت اسناد،  ملک‌افضلی

رونوشت برابر اصل است.

رونوشت برابر اصل است، [امضاء]، ۲ مرداد ۱۳۲۵

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]