[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت پست و تلگراف و تلفن

گزارش تلگرافی استان‌ها و شهرستان‌ها

 

تاریخ: ۲۳ دی ۱۳۲۶

 

چاه‌بهار، ۲۰ دی [۱۳۲۶]

تیمسار سرلشکر جهان‌بانی و تیمسار سرتیپ خسروداد به اتّفاق همراهان ساعت۷ صبح امروز به صوب زاهدان مراجعت فرمودند. ساعت شش و نیم صبح.

مدنی

سروستان، ۲۰ دی [۱۳۲۶]

پیرو گزارش قبل به طوری که قبلاً پیش‌بینی کرده و عرض نمودم که شفیعی‌ها، شیخ عبدالرّحیم نام واعظ شیرازی را برای فتنه و فساد بین بهائی و مسلمان به سروستان آورده، روی منبر اهالی را به زدن و کشتن تشویق و ترغیب می‌نمود؛ بعد حسب‌الامر استانداری شیخ را به شیراز بردند. مجدّداً محمّدعلی شفیعی و عوض شفیعی برای اربعین همان شیخ را به سروستان آوردند و باز همه‌شب روی منبر اهالی را به نهب و غارت بهائی‌ها تحریک و تشویق می‌نمود. عوض شفیعی هم علناً و آشکارا عدّه[ای] اراذل و اوباش را دور خود جمع کرده، هجوم به دکّان و خانه‌های بهائی می‌آورند. سه نفر بهائی را در کوچه زیاد زدند. ژاندارمری به جای جلوگیری سه نفر دیگر را به فسا روانه نمودند. سرکار سرهنگ تکش برای رسیدگی به سروستان آمده شبانه در تمام مساجد روضه‌خوانی رفته اهالی را نصیحت زیاد کردند که از فتنه‌جویی دست بردارند. با بودن سرهنگ تکش، امروز که رحلت بوده، دسته هزار نفری سینه‌زن به تحریک عوض شفیعی و به سردستگی نورعلی شاه و مشتاق و حسین فرزندان آخوند، حرکت کرده و می‌ریزند در منزل استاد حبیب هوشمند بهائی، به ضرب سنگ و چوب حبیب را می‌زنند که جان می‌سپارد. پسر۱۷ ساله‌اش قریب به موت است، طفل شیرخوارش در گهواره فوت می‌نماید. عیال [و] پسرش دست و پا شکسته؛ درهای ساخته شده را خردکردند، اثاثیّهٴ منزل را خرد و شکسته، اجناس خواروبار را ریخته و پایمال می‌نمایند. آقای سرهنگ تکش با چند نفر نظامی و ژاندارم به محلّ قتل رفته، عدّه[ای] که مرتکب قتل بودند و دست و لباسشان خونی بوده با شیخ عبدالرّحیم واعظ به ادارۀ ژاندارمری می‌برند، بعد آقای سرهنگ به لشکر شیراز تلفن می‌کنند. عصر سه نفر افسر از شیراز وارد شدند، پس از تحقیقات به قرار مذکور فعلاً همه را مرخّص کردند. به غیر از آقای عبدالرّحیم واعظ، به قرار معلوم چهل نفری از قاتلین در ژاندارمری نگاه داشته‌اند.

ندیمی

شیراز، ۲۲ دی [۱۳۲۶]

از قرار گزارش مدیر پست سروستان، روز ۲۸ صفر در نتیجهٴ اختلافی که بین بهائی‌ها و اهالی پیش آمده، یک نفر کشته شده. هیأتی برای بازرسی از شیراز به سروستان اعزام شده. سرهنگ امیر پرویز رییس ادارۀ ژاندارمری هم روز گذشته به سروستان رفته، عدّه[ای] از مرتکبین و مسببّین را دستگیر نموده‌اند و برای انتظامات در راه‌ها و برداشتن چوب‌های پاسگاه‌های امنیّه و عبور و مرور اتومبیل‌ها از شیراز به کارخانه در شب موجب نهایت رضایت اهالی از ادارۀ ژاندارمری است.

حکمت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]