[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

دفتر نخست وزیر

 

تاریخ پاکنویس: ۲ خرداد [۱۳۲۳]

تاریخ ثبت: ۳ خرداد ۱۳۲۳

شمارۀ: ۴۲۱۷

 

فوری است

 

وزارت دادگستری، وزارت کشور

رونوشت تلگراف واصل از شیراز راجع به آتش زدن و غارت اثاثیّهٴ عدّه[ای] از اهالی آباده به وسیلهٴ شیخ علی‌اکبر و چند نفر دیگر از اشرار و مجروح نمودن چهار نفر به ضمیمه فرستاده می‌شود. دستور فرمایید برای تعقیب مرتکبین و استرداد اموال غارتی، طبق مقرّرات اقدام لازم به عمل آمده و موجبات رفع نگرانی اهالی محلّ را فراهم نموده و نتیجه را با اعادهٴ تلگراف اطّلاع دهید.

[امضاء]

۱ خرداد [۱۳۲۳]

 

[دستنوشته ۱:] آقای خاتمی، گویا موضوع بهائی‌ها باشد.

[دستنوشته ۲:] آقای هوشیار. ۳ خرداد .

[دستنوشته ۳:] تهیّه شد. ۳ خرداد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]