[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت کشور

فرمانداری شهرستان شهرکرد و بختیاری

شماره: ۳۳۲۱

تاریخ: ۱۷ آبان ۱۳۲۹

محرمانه

 

وزارت کشور

در تعقیب تلگراف مورّخ ۱۵ آبان ۱۳۲۹ راجع به اختلاف مسلمانان و بهائیان بروجن اشعار می‌دارد: ساعت ۵ صبح روز دوشنبه ۱۵ آبان ۱۳۲۹ خود این جانب به محلّ بروجن عزیمت و به طوری که از نزدیک مشاهده نمودم، اختلافات شدیدی مابین بهائیان و مسلمانان وجود دارد و خانهٴ سه چهار نفر مورد چپاول و غارت قرار گرفته و درب خانهٴ آنها را آتش زده‌اند. اکنون مأمورین ژاندارمری مشغول رسیدگی و تحقیقات هستند که مسبّبین و محرّکین را کشف و تحت تعقیب قانونی قرار دهند و به دادگاه شهرکرد هم شرحی نوشته شد که یک نفر نماینده اعزام و نسبت به تعقیب موضوع اقدام سریع و مجدّانه معمول دارند. بدیهی است پس از ختم رسیدگی نتیجه را به استحضار خواهد رسانید. ضمناً نکته‌ای که لازم است به عرض برساند این است که چون اوّلاً در قصبهٴ بروجن عدّه[ای] از اهالی بهائی و عدّه[ای] دیگر درویش و بقیّهٴ مسلمان و هر کدام فوق‌العادّه متعصّب هستند، از این جهت همیشه مابین آنها دودستگی و اختلاف شدیدی وجود دارد و روی این اصل گاه‌گاه در آن‌جا از این قبیل اتّفاقات رخ داده و می‌دهد و هر آن ممکن است تکرار شود. ثانیاً قصبهٴ مزبور دارای ده هزار نفر جمعیّت و از نظر جغرافیایی و اقتصادی و اجتماعی حایز اهمّیّت خاصّی است که شایان توجّه کامل می‌باشد. علیٰ‌هذا برای جلوگیری از بروز هرگونه پیش‌آمد و برقراری نظم و آرامش دائمی و هم‌چنین به منظور تأمین عمران و آبادی و ترقّی و تعالی آن بخش اقدامات زیر بی‌نهایت ضروری است:

  1. تشکیل بخشداری و اعزام یک نفر بخشدار که ضمناً مأموریّت امین صلح هم داشته باشد.
  2. تشکیل یک کلانتری که تحت نظر شهربانی شهرکرد انجام وظیفه نماید.
  3. سعی و مراقبت در این‌که از اعزام مأمورین بهائی مذهب به قصبهٴ مورد بحث جدّاً احتراز شود.
  4. احضار فوری سروان حکمی فرماندهٴ دستهٴ ژاندارمری و اعزام یک نفر افسر کارآزموده و لایق زیرا مشارٌالیه اگر چنان‌چه بهائی هم نباشد، عملیّات او حاکی از طرف‌داری از یک دسته است و اهالی از نام‌برده فوق‌العادّه ظنین و ناراضی می‌باشند.

متمنّی است مقرّر فرمایید نسبت به انجام نظریّات بالا اقدامات سریع و فوری مبذول تا هر چه زودتر نظم و آرامش در آن بخش برقرار گردد. در پایان به استحضار می‌رساند که در قصبهٴ مذکوره غیر از بخشداری کلیّهٴ ادارات از قبیل شهرداری، دارایی، بانک ملّی، بهداری، فرهنگ، آمار و غیره وجود دارد.

فرماندار شهرستان شهرکرد و بختیاری، خردپیشه [امضاء]

 

[حاشیهٴ ۱:] خیلی فوری، انتظامات [ناخوانا] ۲۳ آبان

[حاشیهٴ ۲:] [مهر: ثبت دفتر محرمانهٴ وزارت کشور، شمارۀ: ۷۵۳۳، تاریخ: ۲۴ آبان ۱۳۲۹]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]