[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت کشور

استانداری سوّم

شمارۀ: ۱۱۹۰

تاریخ: ۱۰ تیر ۱۳۲۴

محرمانه

مستقیم

 

استانداری استان سوّم

محترماً به عرض می‌رساند: چنان‌چه قبلاً نیز اشاره شده بود، در قریهٴ آل‌هاشم واقعه در شش کیلومتری هروآباد که محلّ سکونت قریب پنجاه خانوار سادات است، در این اواخر اختلافاتی به عنوان بهائی و مسلمان رخ داده و از طرفین شکایاتی می‌رسید. بنابراین ناچار در یکی از روزها به اتّفاق فرماندهٴ ژاندارمری به محلّ مزبور عزیمت و طرفین را احضار و به آنها گوشزد گردید که باید دست از مخالفت برداشته، بیهوده بر علیه یکدیگر شکایات بی‌اساس نکنند و مزاحم اشخاص نشوند و بدانند که چنان‌چه حرکاتی مخالف نظم و آرامش نمایند، موجب تنبیه و تعقیب خود آنها خواهد شد. به هر حال پس از گفتگوهای زیاد و تشویق طرفین بر حسن‌تفاهم مابین، هر دو طرف اظهار داشتند که نمی‌توانند من‌بعد در یک قریه زندگی کنند و پیشنهاد کردند که یکی از طرفین در آل‌هاشم قطع علاقه نمایند و از این جهت در جلسه‌ای که با حضور عدّهٴ کثیری تشکیل شده بود، مجدّداً یادآوری شد که بهتر است با یک دیگر ساخته و برای مقامات دولتی ایجاد زحمت نکنند؛ ولی در همان مجلس سیّد صالح رجایی که بهائی است و در حدود پنج یا شش نفر طرف‌دار دارد با اطرافیان خود تقاضا کردند که سایر سکنهٴ آل‌هاشم علاقهٴ آنها را خریداری نمایند و آنها هم به قریهٴ دیگری بروند. لذا مراتب به دیگران ابلاغ و آنان نیز فی‌المجلس با کمال خوش‌وقتی پیشنهاد او را پذیرفته و قراردادی نوشتند که به زودی هر طرف دو نفر مقوّم معرّفی و دو نفر مقوّم یا نماینده هم ادارۀ فرمانداری اعزام کند و علاقهٴ آنها را ارزیابی نمایند و در محضر رسمی به فروش رسانیده و از قریهٴ مزبور به یکی از قراء هم‌جوار بروند و قطع مایقال شود. چون هر دو طرف در این تقاضا پافشاری داشتند، لذا با پیشنهاد آنها مخالفتی نشد و به قراری که خواسته بودند، مقوّمین تعیین و با حضور نمایندهٴ فرمانداری به محلّ رفته و با توافق طرفین صورت ارزیابی تدوین و اکنون حاضر است و می‌خواهند که به محضر رفته و معامله را ختم نمایند. اینک مراتب به عرض رسید که مقام استانداری استحضار یافته و دستور مقتضی صادر فرمایند؛ زیرا توقّف این دو دسته در یک محلّ کوچک بالاخره با وجود تحریکاتی که از طرف بعضی اشخاص می‌شود، منجر به حوادث بدی خواهد شد و به عقیدهٴ این جانب بهترین راه ختم موضوع همان انجام تقاضای طرفین است و در این مدّت هم برای این‌که حوادثی پیدا نشود به ژاندارمری دستور مراقبت داده شده که از عملیّات خلاف نظم و آرامش جلوگیری نمایند و هم‌چنین از طرفین التزام‌های متعدّده در این خصوص اخذ شده است.

فرماندار خلخال، ابراهیمی

رونوشت برابر اصل است. [امضاء]

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]