[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

دفتر نخست وزیر

محرمانه

 

وزارت کشور، راجع به عملیّات بهائی‌ها در مازندران گزارش بی‌امضایی رسیده است که عیناً برای اقدام و اعلام نتیجه با اعادهٴ عین گزارش فرستاده می‌شود.

نخست وزیر.

[امضا]

١٣ اسفند ١٣٢٢

 

[حاشیه نامه:] (نمره ۲۱)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]