[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت کشور

استانداری استان دهم

 

مورّخهٴ: ۴ آذر ۱۳۲۹

[شماره ندارد]

 

رونوشت گزارش [آقای معصومی بازرس استانداری اصفهان]

 

به عرض عالی می‌رساند: بنا به مرقومهٴ شمارۀ ۱۱۹۹۶ – ۱۸ آبان ١٣٢٩ این جانب به اتّفاق سرکار سرگرد پوراسحاق معاون ژاندارمری اصفهان روز شنبه ۱۹ آبان ۱۳۲۹ به شهرکرد حرکت، پس از ملاقات آقایان فرماندار و رئیس دادگاه و انجام اموری که بایستی در شهرکرد به عمل آید و استطلاع از اوضاع بروجن، صبح روز بعد به همراه آقایان رییس دادگاه و سرگرد به بروجن حرکت نموده، به مجرّد ورود به محلّ به تلگراف‌خانه رفته، مشاهده گردید در قطعهٴ زمین جلوی تلگراف‌خانه سه تخته چادرپوش از طرف اهالی برپا و عدّه[ای] بالغ بر هزار نفر در آن‌جا مجتمع و تحصّن اختیار نموده‌اند. این جانب با ایراد سخنرانی نصیحت‌آمیز و دادن اطمینان به آنها و این‌که این هیأت بنا به دستور جناب آقای استاندار برای رسیدگی به شکایات و مستدعیات اهالی اعزام و بایستی اهالی نیز کاملاً به عنایات و مراحم دولت امیدوار و اطمینان داشته، از تحصّن خارج شوند. اهالی عرایض این جانب را حسن‌استقبال نموده و از تحصّن خارج و به کار و کسب خود ادامه داده‌اند. بعداً به دادخواست‌های طرفین رسیدگی، ابتدا از چند نفر که خود را در برگ بازجویی نزد آقای بازپرس منتسب به مسلک بهائی معرّفی که عدّه آنها از پنج یا شش نفر تجاوز نمی‌کرد، شاکی بودند که در روز    آبان ۱۳۲۹ از طرف عدّه[ای] که زائد بر هزار نفر مرد و زن بودند، به عمارت محلّی که معروف به محفل بهائیان است، حمله و آن جا را آتش زده‌اند. سپس نسبت به سه باب خانهٴ طرفین محفل بهائیان تجاوز نموده و اشیاء و اثاثیّهٴ موجوده در آنها را از هر قبیل که بوده، شکسته و آتش زده‌اند. آقای رییس دادگاه و جانشین بازپرس، معرّفی مرتکبین را از شاکیان استفسار، اظهار داشتند به واسطهٴ کثرت جمعیّت از معرّفی کامل مرتکبین معذور و محرّکی هم نداشته‌اند. این جریان سوء مربوط و ناشی از ابراز احساسات و تعصّب مذهبی در ایّام سوگواری ماه محرّم بوده است و به واسطهٴ کثرت و اجتماع اهالی پیش‌آمد نموده. ضمناً تظاهراتی نیز از طرفین ابراز که بر شدّت عمل افزوده، شاکیان فرقهٴ بهائی عدّه[ای] از مسلمانان را به گواه معرّفی، ولی آنها به کلّی از موضوع اظهار بی‌اطّلاعی نمودند. تعقیب این جریان، این جانب به اتّفاق بازپرس، معاون ژاندارمری اصفهان [و] شهردار بروجن در محلّ وقوع قضیّه حاضر و معاینهٴ محلّ نموده، مشاهده شد قسمت کمی از محفل را آتش زده و چند خانه را کمی سوزانیده و اشیاء آن را شکسته‌اند که صورت جلسه به امضاء آقایان نام‌برده تنظیم و نسخه[ای] از آن‌ برای مزید استحضار خاطر مبارک به ضمیمه تقدیم می‌شود. به نظر این جانب خسارات وارده و اهمّیّت موضوع چندان زیاد نبوده و آن قدر که سر و صدا بلند کرده بودند، مورد نداشته است.

آن‌چه در قصبهٴ بروجن در افواه عموم شایع بود، پیش‌آمد این قسمت ناشی از تظاهرات بی‌مورد پنج شش نفر بهائی که بین ۱۴۰۰۰ مسلمان متعصّب کوه‌نشین ساکن هست. برای جلوگیری از پیش‌آمدهای احتمالی آتی آن چه مقدور بود با چند نفر بهائی مذاکره و ایراد نصایح لازم شد و تقریباً کلّیّهٴ آنها از کردهٴ خود نادم و پشیمان بوده‌اند و آنها را به رعایت کامل انتظامات و تعظیم شعایر دینی و مذهبی در بلاد اسلامی توجّه و تأکید نمودم و با این ترتیب امید است در آتیه جریان گذشته پیش نیاید و با کمال شفقت و مهربانی با یکدیگر زندگانی کنند و از لحاظ اجرای قانون و مقرّرات پرونده تحت‌نظر آقای بازپرس تشکیل و در جریان است تا هر کس خاطی است به کیفر قانونی برسد و برای رفع سوء تفاهم بین ژاندارمری محلّ و اهالی با موافقت معاونت هنگ ژاندارمری اصفهان در نظر گرفته شد سرکار سروان حکمی رییس ژاندارمری بروجن را تعویض و به جای ایشان سرکار ستوان طاهری که مرد معمّر و مجرّبی است، بگمارند و بلافاصله عملی نمودند. در خاتمه استدعا دارد از نظر تشریک مساعی و همکاری صمیمانه که آقایان دادخواه رییس دادگاه شهرکرد و آقای پوراسحاق معاون ژاندارمری اصفهان در اجرای قانون و مقرّرات و تأمین انتظامات و رفع غائله با این جانب نموده‌اند، امر و مقرّر فرمایند از نام‌بردگان تشویق و تقدیر شود. البتّه بسته به نظر مبارک عالی است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]