[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان

اداره آموزش و پرورش ناحیه ۳

دبیرستان سعدی

 

شماره ۶۰۸

تاریخ ۲۰ مهر ۱۳۶۱

پیوست ندارد

تلفن ۴۳۹۳۹

 

بسمه تعالی

 

گواهی

آقای سیامک احراری فرزند محمدحسین شناسنامه شماره [حذف شده] متولد سال [حذف شده] در سال تحصیلی ١٣۶١ - ١٣۶۰ در کلاس اول تجربی این دبیرستان ثبت‌نام نموده و در امتحانات خردادماه قبول گردیده است نامبرده در حضور اولیاء آموزشگاه اقرار به مسلک بهائیت نموده است. این گواهی جهت ثبت‌نام در یکی از دبیرستان‌ها صادر و ارزش دیگری ندارد.

 

رئیس دبیرستان سعدی

[امضا روی مهر رسمی]

دبیرستان سعدی

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]