[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

وزارت آموزش و پرورش

اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان

دبیرستان پروین اعتصامی

 

شماره -----

تاریخ ۱۶ مهر ۱۳۶۳

پیوست -----

 

گواهی میشود:

دوشیزه شیما بقائی فرزند منصور دارنده شناسنامه شماره [حذف شده]  تولد [حذف شده]  در سال تحصیلی ۱۳۶۴ - ۱۳۶۳ در کلاس چهارم تجربی این دبیرستان مشغول تحصیل میباشد این گواهی بمنظور ارائه به ----- صادر شده و ارزش دیگری ندارد.

 

[یادداشت دست‌نویس]

ایشان تا تاریخ شانزدهم مهر ماه سال جاری در کلاس درس حاضر بوده است

ضمناً نامبرده اقرار به بهائی بودن میکند

رئیس دبیرستان پروین اعتصامی مریم [ناخوانا] [امضا]

[مهر دبیرستان دخترانه پروین اعتصامی - کرمان]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]