[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

وزارت آموزش و پرورش

اداره آموزش و پرورش شهرستان کرج

تاریخ: ۲۱ مهر ۱۳۶۳

پیوست -----

گواهی میشود:

دوشیزه نوشین حسینی دانش‌آموز کلاس سوم مدرسه راهنمایی مالک اشتر تا تاریخ ۱۹ مهر ۱۳۶۳ در این آموزشگاه مشغول به تحصیل بوده. ضمناً طبق دستور اداره آموزش و پرورش کل استان از کلیه دانش آموزان بهایی ثبت‌نام بعمل نیاید. لذا نامبرده چنین شرایطی را دارا می‌باشد.

ضمناً دانش‌آموز نامبرده از نظر اخلاق و رفتار در این آموزشگاه مورد رضایت می‌باشد.

از طرف مسئول مدرسه راهنمایی مالک اشتر

[امضا روی مهر رسمی]

 

[مهر اداری]

فقط امضاء رئیس و مدیر مدرسه راهنمایی مالک اشتر مورد تائید است.

رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان کرج

عباسی

[امضا]

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]