[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

٨ مهر ١٣۶۳

بسمه تعالی

گواهی می‌شود  دانش‌آموز آزاد جعفری سعیمی  فرزند جلال بشماره شناسنامه [حذف شده] متولد ٢١ تیر [حذف شده] صادره از حوزه ٢ کرمان محل تولد [حذف شده] در سال تحصیلی ١٣۶۳-١٣۶۲ در کلاس اول راهنمایی در این آموزشگاه بتحصیل اشتغال داشته است و در خردادماه قبول شناخته‌شده‌اند. نامبرده بنا باقرار خودش و خانواده‌اش بهائی و بهائی زاده هستند.

این گواهی جهت ثبت‌نام دریکی از مدارس صادر گردیده است و ارزش دیگری ندارد.

رئیس مجتمع آموزش شهدا شماره ١١

احمد فقیه میرزایی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخور کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]