[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

۸ مهر ١٣۶۳

 

بسمه تعالی

گواهی می‌شود دانش‌آموز امید جعفری نعیمی فرزند جلال به شماره شناسنامه [حذف شده] متولد ۲۳ اردیبهشت [حذف شده] صادره از [حذف شده] محل تولد [حذف شده] در سال تحصیلی ١٣۶۳ - ١٣۶۲ در کلاس سوم راهنمائی در این آموزشگاه بتحصیل اشتغال داشته است و در خردادماه قبول شناخته شده‌اند نامبرده بنا به اقرار خودش و خانواده‌اش بهائی و بهائی زاده هستند.

این گواهی جهت ثبت نام در یکی از مدارس ----- صادر گردیده است و ارزش دیگری ندارد.

رئیس مجتمع آموزشی شهدا شماره ۱۱

احمد فقیه میرزایی

[امضا]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]