غلامحسین حسن‌زاده شاکری

متولد ١٢٨٢ در مشهد

در تاریخ ٢٠ اسفند ۱۳۶۲ در تهران تیرباران شد

 

غلامحسین حسن‌زاده شاکری در یک خانوادۀ مسلمان متولد شد و در زمان جوانی، به قول خودش، «بدجنس و شرور» بود. ابتدا درباره آیین بهائی تحقیق می‌کرد تا بتواند به آن صدمه بزند، اما بعد بهائی شد. پس از مدتی به تهران رفت، در آنجا ازدواج کرد و مستقر شد.

در سال ۱۳۶۰ به علت اعتقاد به آئین بهائی حقوق بازنشستگی او را قطع کردند. در سال ۱۳۶۱ بازداشت شد و ۹ ماه در زندان قصر بود و بعد به زندان اوین منتقل شد. پس از یک ماه که در زندان اوین به سر برد، در روز ٢٠ اسفندماه ۱۳۶۲ در همان زندان تیرباران شد. جسدش را مأمورین حکومت دفن کردند.

 

(این معرفی کوتاه بر مبنای اطلاعاتی که در دسترس ما بوده تهیه شده است. اگر به نکته‌ای برخوردید که دقیق نیست و یا اطلاع مهمی ناگفته مانده است، لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید.)