[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

بسمه تعالی

 

گواهی میشود

خواهر فرزانه پاشائی فرزند بدیع اله شماره شناسنامه [حذف شده] صادره از[حذف شده] متولد [حذف شده] سال تولد [حذف شده] کلاس چهارم تجربی تاریخ ۱ مهر ١٣۶٣ لغایت ۱۱ مهر ١٣۶٣ در این دبیرستان مشغول تحصیل بوده این گواهی جهت ثبت نام صادر گردیده و ارزش دیگری ندارد. اخلاقاً مورد تائید است و هیچگونه مسائل سوء اخلاقی از وی مشاهده نگردیده منتها دارای فرقه بهائیت می‌باشد.

رئیس مجتمع انقلاب اسلامی

[مهر رسمی]

[امضا]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]